Eva en Eva

 _____Eva en Eva______(Foto: gratis foto Pixabay)

Vlak na de 2de Wereldoorlog was er een nijpend tekort aan woonruimte in Nederland. Vele huizen waren platgebombardeerd..... 

(Foto: gratis foto PICRYL)

......en de Nederlanders krabbelden letterlijk en figuurlijk op uit de puinhopen.
Slechts de welgestelden hadden in die tijd een eigen huis of onroerend goed. Dus voor de startende gezinnetjes en getrouwde koppeltjes bleef er niet anders over dan bij anderen in te gaan wonen. Deze andere gezinnetjes waren gewoonweg verplicht om een ander gezinnetje in huis te nemen. Niet getrouwde koppeltjes konden het sowieso schudden. Moet je je eens indenken, dat ze genoodzaakt waren om samen met een ander gezin onder één dak te moeten leven.! 24/7…..!
In Herrijzend Nederland kreeg iedereen 10 gulden na de bevrijding.....


(Foto: gratis foto Wikimedia Commons)

......als een soort startgeld.

Die 10 gulden waren bedoeld om de eerste levensbehoeftes te bedruipen. Een woning huren koste gemiddeld 70 cent per week. Maar het probleem was…..dat er niet genoeg huurwoningen voorhanden waren. Pas als een gezin 2 kinderen had, kwamen ze in aanmerking voor een eigen huurwoning. Maar toen kwam het tweede probleem om de hoek kijken. De verdeling van de huurwoningen werd geregeld door de pastoor uit de parochie.

De pastoor……!!??


(Foto: gratis foto Wikimedia Commons)

Dan was je er bij voorbaat mee genaaid.....!

De kersverse gezinnetjes waren afhankelijk van de katholieke kerk voor een rooskleurige toekomst. Dus waren ze ermee gekieteld…..!
De corrupte kerk speelde onder een hoedje met de rijke textielbaronnen.
Een waar gezegde uit die tijd was: “Als de katholieke kerk zorgt, dat hun schaapjes dom blijven…..


(Foto: gratis foto Pixabay)

.......dan zorgen de rijke textielfabrikanten er wel voor, dat ze arm blijven.!”
Het ziekelijke indoctrineer van de katholieke kerk heeft als een rode draad door mijn gehele leven gelopen. Wat hebben ze de mensen toch voor de gek gehouden.
Teveel voorbeelden om op te noemen.!
Maar om op het verhaal terug te komen:
Na een perfecte katholieke bruiloft en een wettelijke huwelijksinzegening en een paar jaartjes wachten op de eerstgeborene (om te tonen aan de buitenwereld, dat de trouwerij geen “moetje” was) kwam ik op de wereld.
Mijn vader een moeder hadden bezoek van de pastoor gehad. Na hem getrakteerd te hebben op een handvol sigaren...... 

(Foto: gratis foto Brabants Erfgoed)

......en een goed glas wijn……

(Foto: gratis foto Pixabay)

…...kwam het hoge woord uit de vetgemeste godsdienaar: “Wanneer mag de kerk de volgende gezinsuitbreiding verwachten.?”
Ik was er niet bij….maar kan me beeldig voorstellen, dat in onze huiskamer een vreemde stilte binnen was gedrongen. Mijn vader keek mijn moeder aan, alsof hij wilde zeggen: “Wat moet die zwarte raaf met zijn belachelijke jurk……dat maken we toch zelf uit.!”
Na mijn moeder aangekeken te hebben, draaide hij zich om naar de afwachtende pastoor: “Zolang wij geen eigen woonruimte hebben, zal het voorlopig niet gebeuren, dat ons gezin zal groeien…..!” Mijn vader wist verdories goed, dat je een zelfstandige woonruimte met 1 kind wel kon schudden….je moest minstens 2 kinderen hebben. Maar omdat Pa zich door niemand liet manipuleren….en zeker niet door de kerk….was er geen uitzicht op een eigen stekje.
“Ik denk, dat we wel uitgepraat zijn……”, zei Pa
De normaal zo gedistingeerde pastoor begon onrustig op zijn stoel te draaien.
Hij haalde diep adem en zei zelfingenomen: “Misschien….. heb ik toch een oplossing voor jullie….als jullie iedere zondag naar de hoogmis komen….kan ik misschien een eigen huur- huisje regelen.!
Deze keer hoefde Pa geeneens naar Ma te kijken en antwoordde standvastig: “Ik dacht het niet….!....Ik ga niet naar de kerk. Ik ben voor mijn huwelijk naar de kerk geweest en dat is genoeg voor mij…..dan maar geen woning.!”
Deze zelfbewuste keuze maakte, dat de pastoor nóg meer op zijn stoel begon te draaien.
Mijn vader voegde overtuigd toe: "Niet dat ik daar de geringste behoefte aan heb....maar als ik tot God wil bidden....dan kan ik dat hier thuis ook doen....!"


(Foto: Martin Cuijpers)

“Wacht….wacht”, reageerde de dienaar van God om te redden, wat er te redden viel: “Als jullie niet naar de mis komen…..is het ook O.K. als jullie kinderen, zodra ze op de lagere school zitten, iedere dag naar de kerk komen.”


(Foto: gratis foto Wikimedia Commons)

Dus daar zat ik iedere morgen in de ijzige koude k*t-kerk.!


(Foto: gratis foto Wikimedia Commons)

Vanaf mijn zesde jaar. En maar “Onze Vaders” en Weesgegroetjes Maria” bidden met knikkende knieën van de kou. Ik heb Onze Lieve Heer wat van het kruis afgebeden.


(Foto: gratis foto Pixabay)

Niet alleen in de kerk, maar ook thuis voor het slapen gaan. En oooh...oooh als je je verplichte Onze Vader en bijbehorende 10 Weesgegroetjes niet op tijd voor het indutten opgezegd had…Oooh..oooh..!
Ook dat was op zich al een zonde. Het plichtsverzuim in mijn warme bedje was echter niet het enige afzien.
Wat was het in die kerken toch koud.! IJskoud in de winter. En in de zomer eigenlijk ook.
In de kille Nederlandse winters stonden regelmatig op de vensters in mijn slaapkamer ijssterren.
Nou…...die ijssterren stonden in de winter in de kerk ook op mijn schriele bovenbenen….niet in het zilver….maar in het paars.!
Met Sinterklaas heb ik eens een kijker ( een kaleidoscoop) gekregen......


.....maar heb altijd met gemengde gevoelens door het ding gekeken, omdat het me aan de ijssterren op mijn slaapkamerraam deed herinneren. En de bijhorende kou. Ze hadden het ding met de beelden van de ijssterren-achtige figuren me echt niet hoeven schenken. De sterren-figuren had ik s´winters dagelijks op mijn knieën......


(Foto: gratis foto FreeIMG)

Mijn moeder was coupeuse en maakte al onze kleding zelf. Ze was een perfectionist en baalde als een stekker, wanneer we continue weer terug kwamen uit school en voor de zoveelste keer de knieën uit onze broeken waren gevallen.
Dat hield in, dat ik tot mijn 13de met korte broeken gelopen heb.
(zie mijn eigen communiefoto)
Mijn eerste niet door Ma gemaakte broek was het model van een spaanse broek met wijde pijpen met een brede tailleband en een zestal goudkleurige knopen.
Daar was thuis heel wat aan vooraf gegaan……..na een lange strijd mocht ik eindelijk “mijn spaanse” broek in de kledingboetiek gaan uitzoeken. Van mijn eigen geld uiteraard…..”Want als ik broeken wilde hebben….dan maakte Ma ze zelf wel.!”
Ik was zo trots als een hond met 7 l*llen…..
Plotsklaps hoorde ik erbij in de disco.

(Foto: gratis foto Pxfuel)

Van onopvallend schooljongetje was ik getransformeerd tot……...tot een onopvallend disco-jongetje.!


(Foto: gratis foto Rawpixel)

 Het zou nog jaren duren, voordat ik een eigen persoonlijkheid zou krijgen.
Ik denk, dat door het kou lijden in mijn jeugd, toen ik de kans kreeg om op latere leeftijd naar Spanje te verkassen, ik deze kans met beide handen aangegrepen heb.
Maar om terug te komen op die k*t-kerk……...wat hebben de geestelijken de mensen toch eeuwenlang voor de gek gehouden. Dan hoef ik alleen maar te beginnen over de kruistochten
in de Middeleeuwen…..
Er is zelfs een kinderkruistocht geweest..... 


(Foto: gratis foto Wikimedia Commons)

De ziekelijke geesten stuurden hun eigen kinderen de oorlog in……...Net als de Amerikanen hun eigen kinderen overal ter wereld nog steeds in oorlogen opofferen. De Bijbel predikt naastenliefde, maar voor het geloof zijn miljoenen onschuldige ongelovigen om zeep geholpen……..
Met in de ene hand de bijbel....en in de andere hand het zwaard.....


(Foto: gratis foto Pixabay)

……..maar dan dwaal ik weer af. Maar ik kan het niet laten:....wat dacht je van de heksenverbranding op de vuurstapel………


(Foto: gratis foto Pixabay)

..... en het beweren van de kerk, dat homofilie een ziekte was, terwijl het zelf de grootste homo's waren. ( en viezerikken )
Honderden jongens hebben zich in de vorige eeuwen opgehangen......

(Foto: gratis foto Pixabay)

......of zich op een andere manier van het leven beroofd, omdat ze in de katholieke samenleving niet geaccepteerd werden. Deze jongens waren, gezien onze huidige tolerantie jegens anders sexueel-gestemden, in de verkeerde eeuw geboren. Een typisch geval van op het verkeerde moment op de verkeerde plek zijn.
Vind je niet, dat ik vaak afdwaal….?
Goed hè….!
De kruistochten zijn het sublieme voorbeeld van volksverlakkerij geweest. En de bijbel met zijn oude testament en zijn nieuwe testament staan vol met vragen en onwaarheden.
Wordt vervolgd…..
“God schiep de mens…
Wordt vervolgd…….
Uit de rib van Adam maakte hij Eva.
Heeej jongens……..wordt eens wakker.! Dacht je echt dat God, net een moderne illusionist als Hans Klok,... Adam  achter een donker gordijn liet verdwijnen en ineens Eva op het podium toverde…….Ga toch spelen.!
Het zou te gek zijn als God inderdaad als een illusionist Adam (Adam Levine) .......


(Foto: gratis foto Wikimedia Commons)

......zou kunnen wegtoveren achter het gordijn..om enkele momenten daarna Eve (Eva Mendes)......


(Foto: gratis foto Wikimedia Commons)

...... tevoorschijn te halen.

En nog een ding.....Eva was een vrouw......denk jij dat zij als vrouw zich door God uit het aardsparadijs liet wegsturen.


(Foto: gratis foto Pixabay) 

Echt niet....!!!

Dan had hij gelijk de ene na de andere schadeclaim aan zijn broek gehad. 
(Als hij die een had tenminste)
Ik heb God trouwens nooit in een broek afgebeeld gezien....!


(Foto: gratis foto Pixabay)

Feit is echter, dat Adam en Eva ergens vandaan gekomen moeten zijn. Maar ik denk, dat we er verstandiger aan doen om naar de evolutieleer te gaan kijken.
Met als voorbeeld de leer van Darwin…..en de Galapagos eilanden…...
Het stereotype man-vrouw moet ook ergens vandaan gekomen zijn.
Het eeuwenoude idee dat een huwelijk of relatie uit een man en een vrouw moet bestaan... moet ook ergens vandaag gekomen zijn. 


(Foto: gratis foto Creazilla)

Wordt vervolgd…..

_________Het Zeepaardje__________
_________

(Photo Martin Cuijpers)
Zonder dat ik de pastoors of de kapelanen van vroeger daarvoor nodig gehad heb, ben ik er achter gekomen, dat bij het zeepaardje het mannetje in een buidel op zijn buik de eitjes van de jonge zeepaardjes uitbroedt. Mevrouw zeepaardje brengt deze tijdens de paring in de buidel van het mannetje, die op zijn beurt de eitjes bevrucht. Eigenlijk inwendige bevruchting. In feite wordt het mannetje-zeepaardje zwanger van het vrouwtje. Dus technisch gezien is in de natuur van alles mogelijk.
De gelovigen van de kerk hebben alle fabeltjes als zoete koek geslikt.
En ik ook……...l*l, die ik ben.!
Maar dat is afgelopen. Het is echter triest, dat ik pas op mijn oude dag het geheim van Adam en Eva ontrafeld heb.
Het was helemaal geen Adam en Eva…...maar Eva en Eva.!
Het waren in het begin van de geschiedenis van het ontstaan van de mens Eva en Eva, die als onze vóór...vóór...vóór…vóór grootouders gefungeerd hebben.
En als Maria, de moeder van Jezus, na een onbevlekte ontvangenis een kind kon baren…..?
Die heilige geest, die dit op zijn geweten had, zal vast en zeker in de tijd van Eva en Eva ergens, in de vorm van een duif, ook wel rond gedwarreld hebben.!


(Foto: gratis foto Pixabay)

Hetzelfde als Jantje, die altijd wijs gemaakt is, dat baby's door de ooievaar gebracht werden….

(Foto: gratis foto Pixabay)

…..tot de ontnuchterende ontdekking kwam, dat kinderen “geboren” werden. Met een vastbesloten blik op zijn gezicht zeggend: “En die “boor” vind ik ook nog wel….!
(Grapje)
Zie mijn artikel "De Boor"

Wordt vervolgd…..

_____________Slotconclusie_______________

De toekomstige vrouwen hebben helemaal geen man meer nodig om nageslacht te genereren. De mannen zijn uitgerangeerd.
Uitgerangeerd, als een oude stoomlocomotief, die zijn laatste dagen in het treinmuseum gaat slijten.
Opnieuw terugkijkend op de geschiedenis:
Van de 5de tot de 6de eeuw vóór Christus leefde er een mythisch vrouwelijk krijgersvolk, waarvan gedacht werd dat ze in de buurt van Troje en in Thracië woonden. Deze bijdehante tantes hadden geen mannen nodig.
Volgens legendes waren deze vrouwen zó geëmancipeerd, dat ze zelf een borst lieten verwijderen om beter te kunnen boogschieten.
Ze hakten vijandige mannen moeiteloos in de pan…….
Tot in de 18de eeuw leefden rond de Zwarte Zee vrouwen, die zich kleedden in mannenkleren, maar die in tegenstelling tot de mannelijke krijgers schrijlings te paard reden, maar wel even dapper naast de mannen in de oorlog vochten. Daar komt waarschijnlijk de term “Amazonezit” bij het paardrijden vandaan.
Uit overlevering wordt verhaald, dat de Amazones hun mannelijke tegenstanders tijdens oorlogen gevangen namen…...hen gebruikten voor bevruchting…...en hen daarna onthoofden………
Ja kijk….. als je weet, dat je er toch aan gaat…..dan zou ik het ook prefereren om deze manier te gaan hemelen.
Op het eiland Lesbos leefden enkel nog vrouwen. De hedendaagse term lesbisch is afgeleid van dit griekse eiland Lesbos.
De Lesbosvrouwen waren massaal in opstand gekomen tegen hun mannen en hadden hen allemaal tegelijk een kopje kleiner gemaakt.
Zo'n drastische ingreep in nu ook weer niet nodig…….maar mannen opgelet.! De vrouwen hebben ons in het geheel niet meer nodig. (al denken wij van wél )
In de toekomst krijgen de vrouwen hun nakomelingen met medewerking van een laboratorium.
En het zou me niks verbazen, als ze door genetische manipulatie slechts voor vrouwelijke nakomelingen kiezen. Op het moment kan feitelijk al bij een kunstmatige bevruchting gekozen worden of het een jongetje of een meisje gaat worden. Zoals ik al zei: de mannen zijn uitgerangeerd.! Maar we hoeven niet te panikeren…..er is nog hoop voor ons mannen…..
Hoe…? Door gedragsveranderingen…..Laten we het fenomeen verkrachtingen en andere seksuele vergrijpen voor eens en altijd de wereld uit helpen en laten we een stuk vrouwvriendelijker worden.
Nog vrouwvriendelijker……. hoor ik jullie zeggen…….Ja.!.....inderdaad nóg vrouwvriendelijker.
Voor eigen bestwil.

En mannen....als je me niet gelooft.....beluister het liedje "Flowers" maar eens van Miley Cyrus.
Link: Miley Cyrus - Flowers - https://youtu.be/G7KNmW9a75Y

Wordt vervolgd……

Een leuke toevalligheid is, dat kort na het schrijven van dit artikel Ariana Grande met een totaal eigen visie over een ander onderwerp uit de Bijbel komt…...maar wel met een soortgelijke strekking.!
“God is a Woman.!!”

link - Ariana Grande - God is a woman - https://youtu.be/kHLHSlExFis

Ja…..als ik daarover begin….dan kan ik nog wel 3 boeken schrijven.
Wordt vervolgd…….
Een andere weggedrukte overlevering was, dat Jezus niet getatoeëerd was……."
Echt wél….!
Wordt vervolgd….

Tussen haakjes: De bijnaam van pastoor van de Velde was : “de Sigarenlip”.
Op zijn onderlip bungelde meestal een sigaar…..of een stompje van een sigaar.

Wordt vervolgd……


Wordt vervolgd.....

Op deze foto: het plakken van luciferdoosjes........

(Foto: gratis foto Brabants Erfgoed)


De schaapjes in mijn kerststal......


(Foto: Martin Cuijpers)

Wijn in de kloosters......


(Foto: gratis foto PIXNIO)
(Eerste keer gepubliceerd 18-12-2020?)Reacties

Populaire posts van deze blog

Roodkapje voor Volwassenen / Transgender

Lessen in Beffen

De Eerste Zonnebank in de Hele Wereld