Papa was a Rolling Stone

 ___Papa was a Rolling Stone___

 

Link:  The Temptations Papa Was A Rolling Stone 1972 Single Version -

https://youtu.be/nXiQtD5gcHU

 


(Foto: gratis foto Collections - GetArchive)


Voor de tekst:......

Link:  The Temptations - Papa was a Rolling Stone - 1972 (with lyrics) 

https://youtu.be/bd7gKnYSZxI


It was the 3rd of September, that day I'll always remember.....Yes, I will....

Het was de derde van September....die dag zal ik me altijd herinneren.....jazeker....


Cause that was the day that my Daddy died.....

Want dat was dag dat mijn Papa overleed.

 

I never got a chance to see him....

Ik heb nooit de kans gehad om hem te zien...... 


Never heard nothin' but bad things about him......

Heb alleen slechte dingen over hem gehoord......

(Foto: gratis foto Pixabay)


Momma I'm depending on you to tell me the truth......

Mama ik ben afhankelijk van jou om me de waarheid te vertellen......


Momma just hung her head and said, Son !......

Mama liet alleen haar hoofd hangen en zei.....zoon!

 

Papa was a rolling stone.....

Papa was een rollende steen......

(Foto: gratis foto Pixabay)


Wherever he laid hat was his home.....

Overal waar hij zijn hoed neergooide was zijn thuis.....

(Foto: Martin Cuijpers)


And when he died.....all he left us was alone.....

En toen hij stierf.....liet hij ons alleen achter......


(Foto: Martin Cuijpers)


Papa was a rolling stone, my son......Yeah!.....

Papa was een rollende steen, mijn zoon.....Jaah!

(Foto: gratis foto Pixabay)


Wherever he laid his hat was his home.....

Overal waar hij zijn hoed neergooide was zijn thuis..... 

(Foto: Martin Cuijpers)


And when he died.....all he left us was alone.....

En toen hij stierf.....liet hij ons alleen achter......

 

(Foto: gratis foto Wikimedia Commons)


Instrumentale break.....


Hey Momma!.....Is it true what they say that Papa never worked a day in his life......

Heej Mama!.....Is het waar wat ze zeggen dat Papa nooit in zijn leven gewerkt heeft ......

(Foto: gratis foto Pixabay)


And Momma, some bad talk goin' round town...... 

En Mama, er wordt gekletst in de stad......


(Foto: gratis foto Wikimedia Commons)

 

......sayin' that Papa had three outside children and another wife....

......dat Papa 3 onwettige kinderen had en een andere vrouw......

(Foto: gratis foto Pexels)  

 

.......and that ain't right.....

......en dat is kletskoek......


Heard some talk about Papa doing some storefore preachin'......

Hoorde dat Papa een soort van kerk-prediken deed......

(Foto: gratis foto Picryl)

Talking about saving souls......

Pratend over het redden van zieltjes......

(Foto: gratis foto Pixabay)

......and all the time leechin'......

......en altijd profiteren......

(Foto: gratis foto PxHere)

 

Dealing in dirt, and stealing in the name of the Lord.....

Bezig met vuile handel, en stelen in de naam van de Heer.....

(Foto: gratis foto Wallpaper Flare)


Momma just hang her head and said......Papa was a rolling stone......

Mama liet haar hoofd zakken.....en zei: ....Papa een rollende steen......

(Foto: gratis foto Pixabay)

 

Wherever he laid his hat was his home.....

Overal waar hij zijn hoed neergooide was zijn thuis..... 


(Foto: Martin Cuijpers)

And when he died.....all he left us was alone.....

En toen hij stierf.....liet hij ons alleen achter......


Hey Papa was a rolling stone......Dad done it!......

Heej Papa was een rollende steen......Dat was hij!......


(Foto: gratis foto PxHere)

Wherever he laid his hat was his home.....

Overal waar hij zijn hoed neergooide was zijn thuis..... 


(Foto: Martin Cuijpers)


 Wherever he laid his hat was his home.....

Overal waar hij zijn hoed neergooide was zijn thuis..... 


And when he died....all he left us was a lone.....well well......

En toen hij stierf....was alles wat hij naliet een lening......wel wel......

(Foto: gratis foto Pixabay)


Instrumental break.....


Hey Momma......I heard Papa called himself a jack-of-all-trades.......

Heej Mama.....I hoorde dat Papa noemde zichzelf een sjaggelaar  noemde ......

(Foto: gratis foto Wikimedia Commons)


Tell me is that what sent Papa to an early grave......?

Zeg me of dat Papa eerder in zijn graf stuurde......?

(Foto: gratis foto Pixabay)


Folks say Papa would beg......

Mensen zeggen dat Papa zou bedelen......

 (Foto: gratis foto Public Domain Pictures)

 

......borrow, steal to pay his bills......

......lenen en stelen om zijn rekeningen te betalen.....


(Foto: gratis foto PxHere)


Hey Momma, folks say Papa never was much on thinking.....

Heej Mama, mensen zeggen dat Papa niet zo´n denker was.....


(Foto: gratis foto Pixabay)

 

.....chasing women......

.....achter de vrouwtje aanzitten......

(Foto: gratis foto Veluwezoom in Beeld)


......and drinking......

.....en drinken.......(Foto: gratis foto Wikimedia Commons)


Momma I'm depending on you to tell me the truth......

Mama ik ben afhankelijk van jou om me de waarheid te vertellen......

Momma looked up with her eye in het eye.....

Mama keek op met een traan in haar oog......

(Foto: gratis foto Pixabay)

 

......and said, Son......

.....en zei, Zoon.......


Papa was a rolling stone, my son......Well Well Well Well.....

Papa was een rollende steen, mijn zoon.....Wel Wel Wel Wel.....

(Foto: gratis foto Public Domain Pictures)


Papa was a rolling stone.....

Papa was een rollende steen......

 Wherever he laid his hat was his home.....

Overal waar hij zijn hoed neergooide was zijn thuis..... 


(Foto: gratis foto Wikimedia Commons)


And when he died....all he left us was a lone,...lone, lone, lone, alone..l......

En toen hij stierf....was alles wat hij naliet een lening, lening, lening, lening, alleen......


Papa was a rolling stone.....

Papa was een rollende steen.......

(Foto: gratis foto Pixabay)

 

Papa was a rolling stone.....

Papa was een rollende steen......

 Wherever he laid his hat was his home.....

Overal waar hij zijn hoed neergooide was zijn thuis..... 

(Foto: gratis fotoPixabay)


And when he died....all he left us was alone........

En toen hij stierf liet hij ons achter......


I said.....Papa was a rolling stone.....

I zei.....Papa was een rollende steen......

(Foto: gratis foto Pexels)


Yes he was my Son......

Ja dat was hij mijn zoon......


Wherever he laid his hat was his home.....

Overal waar hij zijn hoed neergooide was zijn thuis..... 

(Foto. gratis foto Wikimedia Commons)


And when he died....all he left us was alone........

En toen hij stierf liet hij ons achter......


I said it was......

Ik zei dit zo......


Papa was a rolling stone......Oh Yeah!.......

Papa was een rollende steen......Oh Ja!


Wherever he laid his hat was his home.....

Overal waar hij zijn hoed neergooide was zijn thuis..... 


Wordt vervolgd......


 

(Foto: gratis foto Pixabay)

 

 


 

(Foto: gratis foto Flickr)

 

 

(Foto: gratis foto Flickr)

Wordt vervolgd...... 

  

(Foto: gratis foto Pixabay) 

(Foto: gratis foto Flickr)


Je moet een Rolling Stone niet beperken in zijn vrijheid.....

(Foto: gratis foto Pixabay)

 


(Foto: Martin Cuijpers)((Foto: gratis foto Pexels)


(Foto: gratis foto Wikimedia Commons)(Foto: gratis foto Collections GetArchive)(Foto: gratis foto Pixabay)


Wordt vervolgd.....


(Foto: gratis foto PxHere)

Reacties

Een reactie posten

Populaire posts van deze blog

Roodkapje voor Volwassenen / Transgender

Lessen in Beffen

De Eerste Zonnebank in de Hele Wereld