De 3 Biggetjes

 __De 3 Biggetjes + 2de Vervolg__


Er waren eens 3 biggetjes…..
Kwik………. Kwek……. en Kwak…………
(Natuurlijk niet.! Dat is een ander verhaal. !)
Er waren eens 3 biggetjes…….. Kan ik nu nooit eens een keer een verhaal normaal afmaken?!
Die drie biggetjes leefden rustig ergens in het Midden-Oosten. Totdat de grote boze Wolf de boel kwam verzieken. Wat bleek?...............in het stukje woestijn, waar ze woonden, was olie gevonden.
En de grote boze Wolf was een jaloers manneke, met dollartekens in zijn ogen
en wilde die olie eigenlijk wel gebruiken voor zijn Corvette Stingray.

(Foto: free picture Creative Commons)
Hij woonde zelf in het buitenland, ergens ver weg over de grote Atlantische Oceaan en hield alleen maar rekening met zijn grote egocentrische kop: de biggetjes moesten oprotten.!

De biggetjes waren met weinig tevreden. Ondanks het afzien, door de enorme hitte in de woestijn, waren de 3 broertjes biggetjes tevreden. Ze hadden geen Corvette Stingray nodig, want in de woestijn had je immers geen wegen.
Als vervoer hadden ze een kameel.
De vrouwtjes-kamelen leverden zelfs melk en met de mest (de kamelen-drollen) werd het tuintje bemest.
Op de enkele dagen per jaar, dat het regende, werd het regenwater opgeslagen in kleine deposito's en functioneerde zelfs voor het irrigeren van een kleine moestuin.
Zoals ik al zei; de 3 biggetjes hadden niet veel nodig en waren snel tevreden.
Hun moeder had hen bijgebracht om zoveel, als het kon, van het leven te genieten. Ondanks dat het 3 broers waren, hadden ze een totaal andere insteek in het leven.
De oudste, Knir, was niet materialistisch en hield van de vrouwtjes. De andere 2 ook wel, maar beduidend minder. Dus de eerstgeborene genoot met volle teugen van het leven en nam genoegen met een huisje van dikke takken en stro.


(Foto: Pexels by Quang Nguyen Vinh)

Door de klimaatverandering regende het sporadisch in de woestijn en de oudste vond het wel goed zo, met zijn hutje van stro. Hij hield van een gerelaxt leven en deed s'-middags op het heetst van de dag zijn siësta en ging vaak zwemmen.(Foto: free picture Pixabay)

Bezittingen interesseerden hem geen zier.! Hij was meer een bon-vivant. 
Ware het niet, dat hij sukkelde met zijn manische depressies, zou hij het fijnste leven op aarde gehad hebben, dat je je maar kon indenken. Het 2de biggetje, Knar, had besloten om een huisje van hout te timmeren.
(Foto: Free picture by Pixabay)

Den 3de, Knor, werkte zich daarentegen uit de naad en had geen tijd om van de fijne dingen te profiteren.
Hij timmerde, zaagde, metselde en besteedde zijn geld aan bouwmaterialen. Maar het resultaat mocht dan ook gezien worden……..zijn huisje was een paleisje !. Tenminste in termen voor varkentjes…..!
Zo hadden de broertjes varken hun leventje op de rails, zoals ieder voor zich voorgesteld had.
Maar zo gauw, toen ze dachten, dat ze het voor elkaar hadden, kwam uit een onverwachte hoek een boosaardig persoon de boel verzieken: de grote boze Wolf. Koste wat koste, moest hij de olie uit de woestijn hebben. Hij had eigenlijk voldoende aan de andere kant van de grote zee, waar hij woonde, maar hij wilde alles hebben. Nooit was het goed en nooit genoeg. Desnoods ging hij over lijken om zijn doel te bereiken.
De biggetjes moesten weg en het interesseerde hem niet waarheen.

Op een kwaaie dag ging hij de 3 biggetjes bezoeken met slechte bedoelingen. Zonder een dwangbevel of andere rechterlijke inmenging begon hij tegen het huisje van Knir te blazen.
Eerst vloog het stro van de takken-skelet en Knir gilde het spreekwoordelijk uit als “een varken, dat gekeeld wordt.!” Hij scheet in zijn broek van angst. Hij kon zich ternauwernood vastklampen aan de takken, maar bij de 2de ademtocht van de Wolf vloog hij door de lucht. Toen hij overeind gekrabbeld was, wist hij niet hoe vlug,dat hij naar het huisje van Knar moest vluchten.
Geheel ontdaan vertelde hij zijn broertje Knar, wat hem overkomen was, maar voordat hij zijn verhaal af kon maken, hoorden ze, dat de Wolf tegen het houten huisje begon te blazen. Met volle kracht blies de booswicht tegen het houten optrekje…… Maar deze woning was opmerkelijk steviger gebouwd.
De Wolf haalde diep adem en de eerste planken begonnen al los te komen.
Nog een keer….. Uit volle kracht blies hij het optrekje van Knar aan flarden. Er bleef niets van over.
In shocktoestand renden ze naar hun andere broertje. Met de doodsangst in de ogen klopten Knir en Knar aan in de hoop, dat ze in het stenen huisje veilig waren voor de boze plannen van de Wolf.
Na-trillend van de emoties zagen ze de grote boze in de verte opnieuw aankomen.
Ze hoorden hem nog roepen: “I am the greatest.!” (of zoiets) en het geblaas begon opnieuw.
Als een vernietigende storm beukte de ademstroom tegen het stenen huisje. Maar wat denk je? Het bouwwerk hield stand tegen de slechtriekende ademlucht van de Wolf. Wat hij zijn best ook deed; hij kon blijven blazen. Uitgeput zat hij radeloos naar de woning te turen. De biggetjes waren opgelucht, dat het gevaar geweken was en vervolgden hun dagelijkse werkzaamheden, die bestonden uit zwemmen en genieten. Maar als ze dachten, dat ze van de Wolf af waren, dan hadden ze buiten de waard gerekend.
De schurk was in zijn overzeese land gewend zijn zin te krijgen. In zijn eigen land speelde hij de baas.
Hij had een egocentrische aard en wilde altijd zijn zin krijgen. Zijn landgenoten konden gewoonweg doen, wat hij wenste. Als ze niet vóór hem waren, waren ze automatisch tegen hem. Hij dulde geen tegenspraak.

De Wolf ging zelfs zo ver, dat hij de tegenstibbelaars uitschold, als communisten en terroristen. (of zelfs homo's).
Dus de biggetjes konden het beste maar genieten van hun verse verworven vrijheid, want ze beseften niet, wat hun boven het hoofd hing.
De Wolf had in zijn eigen land een economie gecreëerd. die zijn feitelijke rijkdom te danken had aan het produceren van oorlogstuig. Aanvankelijk door het vinden van olie, maar later werd slechts gefocust op de wapenwedloop. De Wolf wilde de sterkste zijn en iedereen zou dat weten.!
Terwijl de biggetjes in dromenland waren, was de Wolf onderweg om hen de alles beslissende klap toe te dienen.
Wat voerde de boef in zijn schild?. Uit zijn oorlogsindustrie had hij een straaljager gehaald.

(Foto: Free download Pixabay)
De biggetjes moesten weg.!

Op full-speed vloog hij naar de zuidkant van de Middellandse Zee ( zonder geweld zou de Middellandse Zee prachtig zijn.) om zijn radioactieve projectielen op de koppen van de biggetjes te droppen. 

(Foto: Pexels Brett Sayless)

Even een pitstop op één van zijn vliegdekschepen, de Saratoga, en daar ging hij.
Gelukkig waren de 3 broertjes net aan het zwemmen, toen een luide knal aangaf, dat het gedaan was met het stenen huisje.
De knal werd begeleid door het oorverdovende geluid van de over-scherende jet van de Wolf.
“Godverdomme”, gilde Knor: “Daar gaat mijn stenen huisje.” Ontredderd keken de biggetjes elkaar aan.
Wat nu te doen? Een voltreffer had het stenen huisje van de aardbodem weggevaagd. Ze hadden niets meer. Alleen de 3 stapeltjes kledingstukken aan de rand van de zwem-poel. Ze zwommen immers altijd naakt, omdat ze toch geen nieuwsgierige buren hadden.
Waar konden ze naartoe? Ten einde raad begonnen ze maar te lopen. Het was gedaan met hun gerelaxt leventje en gedaan was hem met hun dagelijkse siësta. In plaats daarvan liepen ze te puffen door het hete zand van de woestijn en de zon brandde op hun roze koppen.ç

Link: Brandend Zand van Anneke Grönloh

https://youtu.be/OVZcqX7-Ahk

Na dagenlang rond gezworven te hebben, begon hun roze huid zwarter en zwarter te worden. Er was geen beschutting voor de alles vernietigende impact van de zonnestralen. Zwarter en zwarter en werden ze. Ze wisten uit verhalen van hun ouders, dat ten zuiden van hun buurt alleen maar meer woestijn te vinden was, dus ze waren genoodzaakt naar het noorden te dwalen;...... naar de Middellandse Zee.

Op hun zwerftocht werden ze regelmatig vergezeld door anderen, die ook hun hebben en houden verloren hadden. Toeval?........ Nee, helemaal niet.! ……….. Wat was er gaande.?

Toen de grote boze Wolf het stenen huisje van Knor met de grond gelijk gemaakt had, had hij de smaak te pakken gekregen van het vernietigingen en had alles in de verre omgeving voor het gemak ook maar plat gebombardeerd.
Ze zeggen, dat wanneer een hond bloed geproefd heeft, dat hij blijft doden. Daarbovenop het sadistische karakter van de Wolf maakte het, dat een moordmachine ontstaan was. Wat voorheen woestijn was, was door zijn toedoen veranderd in een woestenij. Woestijn en woestenij scheelt maar één letter, maar het resultaat was desastreus.
De biggetjes waren niet de enige slachtoffers. Samen met hen was een ware exodus gaande van zwart gekleurde mensen. Na maandenlange ontberingen bereikten ze de kust. In een havenplaats woonden mensen, die voor veel geld bereid waren om de ongelukkigen met een boot naar Europa te brengen.
Maar het probleem was, dat Knir, Knar, en Knor geen geld meer hadden. Alles was immers verloren gegaan bij het bombarderen van hun laatst huisje. Toch wilden ze kost wat kost naar de overkant van de Middellandse Zee. Noodgedwongen moesten de voorheen roze biggetjes hun lichamen verkopen. Door aan de sexuele van anderen te voldoen, verdienden ze net genoeg geld om de overtocht naar Europa te maken.
Dus daar gingen ze………

Zie je ze met zijn drieën zitten in het midden van de boot?
Precies in het midden?

Och ja, natuurlijk…… Door de brandende zon hadden ze zwarte koppen gekregen.!

Ze zijn onherkenbaar geworden.
De overtocht was levensgevaarlijk en vele lotgenoten hebben het niet overleefd.
Ze spoelden aan op de stranden, waar de Europese toeristen lagen te zonnebaden.
De biggetjes hadden het geluk, (nou ja,....geluk….) dat ze heelhuids de andere kant van de binnenzee bereikten. Nou ja, …...geluk ?

In mijn woonplaats sprak ik eens een medewerker van een instelling voor de opvang van daklozen en hij vertelde me iets, wat me mijn hele leven bijgebleven is: “In ons opvangcentrum hebben we altijd iemand met de interesse om de gasten te neuken. Of het mannen of vrouwen zijn, dat doet er niet toe. We hebben altijd iemand klaar staan….!”
In de sprookjes eindigt het verhaal met : “En ze leefden nog lang en gelukkig……”

Het leven is geen sprookje !
Voor veel volwassenen is het een “struggle for live”.
Voor de 3 biggetjes is ook geen happy-end weggelegd, hoe graag ik, dat ik dat ook zou willen.
Via verschillende opvangcentra waaierden ze uit naar noordelijke landen, waar ze verrekten van de kou.(Foto: Pexels by Ahmed Akacha)

Door het vluchtelingenprobleem barstte de Europese economie uit zijn voegen en dat was precies wat de grote boze Wolf voor ogen had.

Bij het verdwijnen van het IJzeren Gordijn werden West-Duitsland en Oost-Duitsland weer herenigd. De economisten voorspelden een totale catastrofe.
Het zou de ondergang van Duitsland worden. Wonderwel hebben de Duitsers de handen ineen geslagen en presteerden, wat niemand verwacht had; een gezonde economie met nieuwe welvaart.

Na de 2de Wereldoorlog werd de nieuwe opstart van Duitsland het “Wirtschaftswunder” genoemd. Na de samenvoeging van West- en Oost-Duitsland hebben de Duitsers het voor de 2de keer geflikt.! En zonder de bemoeizieke adem van Amerika in hun nek te hoeven voelen.
Maar bij de bootvluchtelingen ligt het probleem veel dieper: het zijn er teveel.!

Het gevaar schuilt in het feit, dat er nu geen sprake is van integratie van de zwarte vluchtelingen, maar van een verkapte overname. Door hun grote aantallen overspoelen ze Europa, zoals tijdens de “Grote Volksverhuizing uit het begin van onze jaartelling.
Ze zorgen er ongewild voor, dat bijvoorbeeld de Duitsers zich niet meer prettig, veilig en behaaglijk voelen in hun eigen land.
Je kunt zeggen: “Dat zal wel niet zo'n vaart niet lopen……..” Maar dat loopt wél zo'n vaart.!
Door mijn omzwervingen heb ik een hoop Duitsers, Fransen en Belgen leren kennen.
Uit deze ervaring weet ik, dat bijv. de Fransen het liefste op vakantie gingen in hun eigen landje. (Vive la France) Ze hadden geen behoefte om voor hun vakantiegevoel ver te reizen.

Wat zie ik nu gebeuren: door de problematiek van de bootvluchtelingen en de terroristische aanslagen in Frankrijk komen ze voortaan in grote getallen op vakantie in Spanje, met als favoriete bestemming Andalucia.
Op deze manier ontvluchten ze de werkelijkheid en proberen hun “sprookje” van een fijn leven in stand te houden.
Om terug te komen op de grote Wolf: hij wilde in zijn eigen land geen gekleurde vluchtelingen. Dus liet hij een grote muur langs de grens bouwen. Hetzelfde wat de Russen flikten, dwars door Berlijn en een groot deel van Europa.

Waar heb ik dit zelfde plaatje ook alweer eerder gezien?
Oh ja……. bij de grensovergangen in Tsjechoslowakije. Met communistische bedoelingen, maar precies hetzelfde op de grens tussen Mexico en Amerika.
Dus het smoesje, dat de Amerikanen het communisme moesten bestrijden is complete lulkoek.!
Ze berokkenen hetzelfde verdriet in Mexico opnieuw.
De Wolf had gezien wat voor problemen vluchtelingen konden bezorgen en bedacht een sluw plannetje: “Waarom stuur ik mijn CIA niet naar het Midden-Oosten en Marokko om via de plaatselijke leiders de mensen te laten weten, dat voor hen het paradijs in Europa ligt te wachten. !”
Deze mond-tot-mond mededeling verspreidde zich als een lopend vuurtje.
Met duizenden werd de “moderne grote volksverhuizing” ingeluid.

De booswicht had uit eigen beleving meegemaakt, dat Cubanen met rubberbootjes en vlotten van autobanden naar zijn land wilden komen.
De Cubanen droomden over de “American Dream”. In de waan om hun eigen sprookje te leven in een ander paradijs, hadden ze er de levensgevaarlijke overtocht wel voor over.
Op hun Caribisch eiland hadden ze feitelijk het “Walhalla” voorhanden, ware het niet, dat ze hun eigen grote boze Wolf hadden, gekleed in een militair-groen tenue met bijpassend militair-groen, vierkant, petje…….
Gniffelend volgde de grote boze Wolf de ontwikkelingen op de televisiezenders. Hij had nooit gedacht, dat zijn plannetje een dergelijk effect op de wereldeconomie zou hebben. En ging vrolijk verder met bombarderen om het vuurtje nog meer aan te wakkeren.
De biggetjes hadden paar een varken-ooms, die in Cuba woonden: in de Varkensbaai !!! en waren al jaren van tevoren gewaarschuwd, dat de grote boze Wolf gewend was om zijn zin te krijgen. Bij een militair ingrijpen in de Varkensbaai had hij en zijn CIA de deksel op de neus gekregen. In dat tijdperk liep in Cuba een ander varken rond met een militair petje, dat nog agressiever was. Maar de echte varkens waren toch wel die van de CIA met de Wolf. Zij schuwden geen enkel middel om de hele wereld te overheersen. Zo hebben ze in 1961 in Cuba het varkensgriepvirus binnen gesmokkeld, wat het leven koste van de helft van de varkens-ooms van de biggetjes en hun familie. Sindsdien droomden de overgebleven varken-ooms over de oversteek naar Miami.
Hoe ziek kan iemand zijn om te injecteren met dodelijke virussen.

Hierbij wordt aangetekend, dat het ontstaan van de Aidsepidemie waarschijnlijk ook toe te schrijven is aan de niets ontziende CIA. Is het niet toevallig, dat de Aids ontstaan is in Afrika? De grote Wolf en de CIA hadden een schurft-hekel aan; ten eerste Afrika, ten tweede aan zwarten en ten derden aan homo's. Maar toen ze dit virus verspreidt hadden, was het een beetje uit de hand gelopen en zijn ook miljoenen van hun eigen kinderen overleden.

Op het eind van al deze verwoestingen gaan we zien, dat er van menige stad langs de woestijn niets meer over zal zijn. Er zullen geen huizen meer recht overeind staan en zullen de bewoners gevlucht zijn, omdat hun leefomstandigheden onmogelijk gemaakt zijn.
Op het netvlies van de Wolf wordt de blik van een psychopaat gebrand en feitelijk zal hij op het eind ook niet meer weten, waar alles om begonnen was.

Oh ja…….De olie.!

Maar wat is de moraal van dit gedeelte van het verhaal.?
Door de ontwikkeling op wereldschaal ligt mijns inziens de oplossing van het vluchtelingenprobleem in onderlinge aanpak. Met onderlinge welwillendheid moet een samenleving gecreëerd worden met tolerantie.
Als je de landen van de Europese Unie samen op de kaart van Afrika projecteert, dan sta je er versteld van hoe groot Afrika is. ( Of hoe klein Europa…)
De Afrikanen of Arabieren willen Europa niet regeren of bezitten. Ze willen uiteindelijk maar één ding !
Namelijk, net als de 3 biggetjes, terug naar hun eigen huisje. En de zwarte biggetjes, die wel in Europa willen blijven, zullen automatisch samensmelten met de oorspronkelijke inwoners. Multiraciaal noemen ze dat, volgens mij…..
De biggetjes uit de woestijn, die in Europa aanbeland zijn, zullen de kans moeten krijgen om hun levensstijl voort te zetten. (Uiteraard zonder overlast aan medebewoners te bezorgen en met eerbied voor hun cultuur)
Als ze hun vrouwen in een burka willen hullen, dan moet je je bedenken, dat ze dat het liefste in hun eigen land zouden willen doen. Maar daar heeft de grote boze Wolf een stokje voor gestoken.
Hoe gaan we dit oplossen?

Je hebt bij de Islam fanatieke leiders, die net als de grote boze Wolf geen geweld schuwen. Maar bedenk, dat in de Middeleeuwen een of andere paus ook gepredikt heeft aan de simpele bevolking, dat Jerusalem “bevrijd” moest worden van de Musselmannen.
Deze gehersenspoelde paus heeft miljoenen doden op zijn geweten en zijn uiteindelijk alle 5 kruistochten met een sisser afgelopen. Voor het geloof is op een gegeven moment de gehele bevolking van Jerusalem (mannen, vrouwen én kinderen !) over de kling gejaagd. In de straten van het centrum van Jerusalem waadden de zogenaamde “Christenen” tot aan hun enkels toe in het bloed.
En denk niet, dat dit het enige christenen-schrikbewind geweest is……
Rond 1500 na Christus deden de 2 Spaanse Koningen, Isabella van Castilië en Ferdinand van Aragon er nog een schepje bovenop. Maar waarschijnlijk zijn die toendertijd al van school gestuurd, omdat ze niet spoorden.
Met hun ziekelijke geest wilden ze hun onderdanen bekeren tot het christendom.
Ze gingen zo ver, dat ze andersdenkenden met de door hen ingestelde spaanse “inquisitie” massaal uit de weg ruimden. De meest afschuwelijke martelingen werden bedacht om “niet-gelovigen” te overtuigen.
Vergeleken bij hun praktijken was de pijniging in “50 Shades of Grey” maar kinderspel.
Op de volgende foto staat de voorloper van de folterkamer van Christian Grey.
Waarom willen sommige mannen persé vrouwen pijn doen.?
Wel opvalllend, dat in de spaanse inquisitie voornamelijk vrouwen beschuldigd werden van hekserij en op de brandstapel terecht kwamen.
Onder de meest gruwelijke folteringen werden de weerbarstige dames gedwongen om toe te geven, dat ze bezeten waren door de duivel.
De kerk heeft de mensen eeuwenlang een rad voor de ogen gedraaid.

Net zoals de 2 Koningen roet in het eten gooiden in de toenmalige samenleving in Spanje en het moslims en joden onmogelijk maakten om vredig naast elkaar te blijven wonen.
Ze moesten weg.!
Net als de 3 biggetjes !
De joden waren het eerste aan de beurt. De jaloerse 2 Koningen hadden het gemunt op hun bezittingen en rijkdom.

Daarna de moslims….
Heb ik dit niet meer gelezen in de geschiedenisboeken over de joden en hun bezittingen.?

Oh ja……..in de tijd van jaloers Adolfje.!
Die had geen martelwerktuigen nodig, maar stuurde de ongewenste joden rechtstreeks naar de gaskamers.
Wordt vervolgd…..

Heden ten dage wordt op school in de geschiedenisles onderwezen over het verleden, maar helaas wordt zelden een link gemaakt met huidige gebeurtenissen…….

De geschiedenis herhaalt zich.

De terroristen, die aanslagen plegen voor de islam zijn hetzelfde als de kruisvaarders in de middeleeuwen met God in hun hoofd.
De moordenaar van Pim Fortuyn is hetzelfde als Balthasar Gerards, die Willem van Oranje vermoord heeft.
Ik haat het, dat moordenaars met hun naam de geschiedenis ingaan. In plaats daarvan zou ik graag hebben, dat moordenaars niet meer met hun eigenlijke naam vernoemd worden, maar als; “De moordenaar van “die en die”. En zouden in kranten en in de media niet meer met foto mogen verschijnen. Dat hebben ze niet verdiend. Als alternatief kun je bijvoorbeeld een foto van de hondjes van Pim Fortuyn tonen…….
Als het geloof martelaren teweeg brengt: OK, maar wanneer dat gepaard gaat met het verlies van mensenlevens van onschuldigen, zijn het voor mij geen martelaren,.......... maar lullen.!
Elk geloof, dat is gebaseerd op bloedvergieten verliest op dat moment zijn geloofwaardigheid en daarmee zijn fundering.! Alleen een geloof, dat gebaseerd is op liefde zal overleven. Naastenliefde!

En niet zoals in het christendom het indoctrineren met angst. Angst voor de duivel….
Welke gek heeft in Godsnaam ooit bedacht, dat er een duivel en een “Vagevuur” bestaat.?

Wat vagevuur.? Waar zou zich dat dan in hemelsnaam moeten bevinden.?.............Kul.

In het leven is het zo: ….Je bent een zak, …...of je bent geen zak.!
Dus lig A.U.B. niet te zeiken over een vagevuur.
Als je tijd op aarde er op zit, geldt het gezegde uit de bijbel: “Van stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren” voor iedereen. Geen uitzonderingen worden gemaakt. Alles wat van je overblijft is stof. (moleculen)

In de as, die overblijft na een crematie.

Of wil je liever, dat de wormen je vergane overblijfselen onder de grond opeten.?
De gehersenspoelde geestelijken van het katholieke geloof weigerden dat zondige gelovigen in gewijde grond begraven werden. Als je niet godvruchtig geleefd had, moest je buiten het dorpskerkhof een laatste rustplaats zien te vinden. Net of de wormen niet net zo goed aan je resten peuselden buiten gewijde grond.
het enige dat je kunt doen is je Tattoo laten prepareren voor je nabestaanden.
Na dit leven ga je nergens meer heen.!
Dus als je nog dingen wilt doen of plaatsen wilt bezoeken, doe het nu, voordat het te laat is.

Wordt vervolgd…..


(Foto: gratis foto Pxfuel)

Ik heb in Marbella een andere mooie Corvette Stingray gezien.....weliswaar geen rode maar zeker net zo mooi....

(Foto: Tattoo Donor / Martin Cuijpers)Reacties

Populaire posts van deze blog

Lessen in Beffen

De Eerste Zonnebank in de Hele Wereld

Roodkapje voor Volwassenen / Transgender