Nuchter / Sobrio

___Sobrio / Sober / Nuchter ____ 

Het verhaal in het nummer Sobrio van Maluma vertelt over een dronkenlap die nuchter zijn gevoelens niet durft te uiten.......

Link:  Maluma - Sobrio (Official Video) -  https://youtu.be/RljdPIfnp0U


(Foto: gratis foto Flickr)

Het is raadzaam om eerst het nummer te beluisteren......om daarna de vertalingen te bekijken.


Link:  Maluma - Sobrio - Lyrics English & Spanish / Letra / Translated Subtitles - https://youtu.be/ij5hXkAEnJE


Tekst: Spaans / Engels / Nederlands


Quiero aprovecahar, ya que estoy toma´o.....

I want to taken advantage, since I´m taking......

Ik wil van de gelegenheid gebruik maken omdat ik gedronken heb......

(Foto: gratis foto Treerange Stock)


Pa´poder decirte todas las cosas que me he guardo´o......

To be able to tell you all the things that I´ve kept hidden....

Om je alle dingen te vertellen die ik geheim gehouden heb.....

(Foto: gratis foto Rawpixel)


Se que no es la hora de llamar, pero te vi en lìnea.....

I know that´s not the right time to call, but I saw you online......

Ik weet dat het niet het juiste moment is om je te bellen, maar ik zag je online.....

(Foto: gratis foto Wallpaper Flare)


Y solo queria confirmar si áun eras mis niña......

And I just wanted to confirm if you were still my girl......

En ik wilde bevestigd zien dat je nog steeds mijn meisje bent......


(Foto: gratis foto Pixabay)


Lo siento......

I´m sorry......

Het spijt me......

(Foto: gratis foto Pxfuel)


Es que saber que  me cuesta decir lo, eh.....

You know , it´s hard for me to say how I feel, eh......

Je weet dat het moeilijk voor me is om te zeggen wat ik voel......

(Foto: gratis foto PxHere)


Pero un borracho no miente, bebé, me arrepiento.......

But a drunk doesn´t lie, baby. I regret......

Een zatlap liegt niet, Schatje, en dat betreur ik......

(Foto: gratis foto Pixabay)


En serio, pa´ pedir perdon que tengo estar ebrio......

Seriously, to apologize I have to be drunk......

Serieus, om me te verontschuldigen moet ik dronken zijn.....

(Foto: gratis foto Collections - GetArchive)


Ya que solo sobrio no me da (no, no, no, no,)......

Since sober does not give me (no, no, no, no)......

Al doet het me nuchter niets (no, no, no, no).......


(Foto: gratis foto Pxfuel)


Por eso te estoy llamando.......

That´s why I´m calling you......

Daarom ben ik je aan het bellen......(Foto: gratis foto Pixabay)


Tengo la necesidad de saber còmo te va......

I need to know how you´re doing......

Ik moet weten hoe het met je gaat......

(Foto: gratis foto Pixabay)


Y si aún me sigue´amando, lo he intenta´o.....

And if you still love me, I´ve tried......

En of je nog steeds van me houdt, ik heb het geprobeerd.....

(Foto: gratis foto Pixabay)Pero sobrio no me da, ah-ah, ah-ah.......(no me da y no me da , yeah, yeah)

But sober don´t give me, ah-ah, ah-ah.....(don´t give me and don´t give me, yeah, yeah)..... 

Maar nuchter lukt het met niet, ah-ah, ah-ah.....(lukt het me niet en lukt me niet, jaah, jaah).....

(Foto: gratis foto PxHere)


Por eso e´que estoy tomando......

That´s why I´m taken......

Daarom raak ik hem flink......Tengo la necesidad de saber còmo te va......

I need to know how you´re doing......

Ik moet weten hoe het met je gaat......

(Foto: gratis foto Pexels)


Y si aún me sigue´amando, lo he intenta´o.....

And if you still love me, I´ve tried......

En of je nog steeds van me houdt, ik heb het geprobeerd.....

(Foto: gratis foto Pexels)Bebé, perdon. sé que no son horas (wuh).....

Baby, sorry, I know that´s not hours (wuh).....

Schatje, pardon, ik weet dat het niet het uur is (woe).....

(Foto: gratis foto Pixabay)
(Foto: gratis foto Pixabay)
(Foto: gratis foto Rawpixel)(Foto: gratis foto PickPik)
(Foto: gratis foto PxHere)


(Foto: gratis foto Wallpaper Flare)

(Foto: gratis foto Wikimedia Commons)
Reacties

Populaire posts van deze blog

Roodkapje voor Volwassenen / Transgender

Lessen in Beffen

De Eerste Zonnebank in de Hele Wereld