____________________Nieuw Sprookje Efteling “VELOCIDAD”_______________________Concept…...Titel: VELOCIDAD

link - (FANCAM) Ogni Pietra (Olimpico) Dimash Kudaibergen 29/06 ARNAU concert -

https://youtu.be/8k1AHMxq-0gDe tijd vliegt…….(Time flies…..)....je bent oud, voordat je het in de gaten hebt. De seizoenen markeren iedere keer een nieuw jaar. De jaargetijden tonen je dat dit afgesloten wordt met de winter………...om het daaropvolgend jaar weer vrolijk te openen met de lente……Maar het leven is niet oneindig. Op een gegeven moment komt de lente niet meer terug.

Daarom is het zaak om van iedere lente, die je geschonken wordt…...zoveel mogelijk te weten te genieten. En bedenk, dat als je er niet van geniet…….een ander dat voor jou wél doet.!

Thema van het toekomstige sprookje: Koetsen

In de koetsen hangen 4 lampen met kaarsen. Met het dichtklikken van de deur…..komt door de zucht koude lucht in de cabine…...en doven de kaarsen…….wordt het pikdonker binnen. Doordat alle licht in de lange hal een paar seconden uitgaat.


Het idee van Mercedes om zelfrijdende auto's te ontwerpen en op de markt te brengen, wordt hier voor het eerst in de praktijk gebracht in de Efteling.

Niet als een sprookje…….maar in werkelijkheid.Wordt vervolgd…….To be continued……

20 november 2019

Om het Vrouwengek-gevoel werkelijkheid te laten worden voor groot en klein ben ik sinds korte tijd een nieuw sprookje voor de Efteling uit aan het werken.

(eigen notities:…...2 of 3 of 4 of meer)

Vanaf nu gaan de fragmenten in een snelheidstrein vaart (Velocidad) door dit artikel……..……..en volgen elkaar in een duizelwekkende vaart…... en in een rommelige aaneenschakeling op om op het eind van het verhaal……..als onafhankelijke puzzelstukjes geleidelijk in één grote puzzel samen te smelten.To be continued……..

Koetsier:

Man met zwarte hoed of muts zit op de bok van de koets……(donkerblauwe hoed….en geen muts…!!!).......….en gebaart de Efteling bezoekers met een galant armgebaar……………….om in de koets plaats te nemen:

“Welkom…….welcome…..bienvenido…….(in het chinees ?..... 欢迎)....willkommen……(in het tsjechisch?.......vítáme vás) ……..(in het russisch?.....Добро пожаловать ).

To be continued…...

In de verte staat aan het eind van de hal een regenboog (in het spaans arco iris)............………...levensecht en enorm groot…..……...geschilderd in een romantische stijl…..……..waaronder het pad naar de horizon lijkt te lopen...…(gezichtsbedrog).Het onderste ronde roze gedeelte van deze tekening…….…….wordt uitgeknipt en opgevuld met het pad dat naar de horizon loopt. (gezichtsbedrog)

Hierdoor wordt het einde van de hal opgevuld met een enorme schildering tot aan de bovenkant van de hal…... en lijkt het erop dat de hal aan die zijde gewoon open is.

Onderaan de regenboog staan echte bomen…..

Het lijkt alsof de koets gereed staat om het pad tot aan de horizon in een rotvaart af te gaan rijden. De paarden staan in ieder geval al te trappelen om de horizon in te draven. De stoom en damp stijgt van de ruggen van de witte hengsten……….Voor de koetsen staan een zestal schimmels ongedurig te trappelen om de reizigers te gaan vervoeren…...

…...en enkele zijn zelfs zo nerveus dat ze spontaan beginnen te huppelen.Met de dampende neusgaten speur je de energie, die tot een onverwachte ontlading gaat zorgen…...Eén van de paarden reageert op de uitnodiging van de koetsier naar de reizigers om in te stappen…….door nieuwsgierig zijn hoofd naar achteren te draaien…….…..naar de gasten van de Efteling.

(door een mechanisme dat door de Efteling gemakkelijk gemaakt kan worden)

Alle paarden zijn diervriendelijk vervaardigd door synthetische materialen te gebruiken.In films lees je regelmatig op het eind: “Tijdens het filmen zijn geen dieren gedood of schade aangebracht”..... (of zoiets….)..... Voor alle Vrouwengek fragmenten of toekomstige films is deze uitdrukking onnodig te vermelden, want Vrouwengek is zo diervriendelijk als maar zijn kan…!

Zonder de liefde voor dieren…….…….en respect voor de natuur……..…….. zou Vrouwengek geen enkele levensvatbaarheid hebben.

Daarom zit ik te piekeren over de manen van de zes hengsten……….…….zou het mogelijk zijn om de manen van een paard af te knippen……………...zonder schade aan het dier toe te brengen? Ik denk, dat dat mogelijk moet zijn. Moet ik eens een keer aan een specialist of dierenarts vragen.!Hoef ik helemaal niet te vragen…...ik zie nu op internet, dat je de manen van een paard net zo goed kunt knippen ……...als de haren van een mens……De manen van de Velocidad-paarden worden door de lucht uit ontelbare, onzichtbare buisjes in de hoogte geblazen…….…..en zo krijgen ze een natuurlijke allure tijdens het draven.To be continued…..

Terug naar de vertrekhal van het sprookje:

Zonder dat de bezoekers van de Efteling het merken is er in de vertrekhal (door een scheidingswand, die de hal in de lengte verdeeld)....een stroom van komen …...en van gaan van voertuigen. Koetsen en futuristische auto's.

Losstaand van elkaar.

Deze scheidingswand is beschilderd met de meest fabelachtige vergezichten. (gezichtsbedrog)en met op de voorgrond echt gras…...en door lichteffecten en Pepper Ghost effecten…...…….waant de Efteling bezoeker zich in een andere eeuw. Te beginnen in de koetsen uit vorige eeuwen…...om bij terugkomst na een dagje parkbezoek ….te eindigen in de volgende eeuw met de futuristische elektrische zelfrijdende auto's van Mercedes.Zodra de gasten in de hal aankomen…..kan voor hen het sprookje beginnen.

Maar de verrassing is….dat het sprookje Velocidad een compleet bezoek van de Efteling omvat….en pas eindigt als ze s avonds weer terug komen bij hun eigen auto.

Aan de koetsen kant van de hal zitten sprookjes prinsessen……..en feeën samen te picknicken

(bewegende poppen of Pepper Ghost)

In de diepte staat een middeleeuwse kasteel.Tussen de prinsessen en feeën lopen echte konijnen. ( Dat is geen probleem met de rijdende voertuigen…...want Velocidad voertuigen maken geen ongelukken…..weet je nog.?)De Efteling konijntjes zullen het goed naar hun zin hebben.!Daarnaast pikken een groep duiven ijverig in het gras….op zoek naar voedsel.In de Vrouwengek Pyramids wonen “vogels” met verschillende pluimages ……...van blank ….tot zwart…….…….net zoals vogels zonder problemen samen leven in de parken in Malaga.De duiven in de Velocidad hal zijn voor een gedeelte levensecht…..voor een deel namaak. Ze zijn zó geïnstalleerd dat ze bij de eerste bliksemschicht……………..sogenaamd wegvliegen.Door het donkere effect van de bliksemschicht kantelt de mechanische fake duif…..tegelijkertijd in een fragment van een seconde…...onder de grond…….…..en verschijnen duiven die vliegen…... en door een minuscuul drone systeem de hal uitvliegen.(of door Pepper Ghost)Alle duiven in de Velocidad hal zijn vredesduiven…….!.....en zijn dus spierwit.To be continued…….Ook slakken zullen aanwezig zijn om het natuurlijk effect na te bootsen.

To be continued……..

Zodra de tijdreizigers ingestapt zijn, wordt de koets los van de paarden gekoppeld………...zonder dat de mensen in de cabine daar iets van merken. Door een mechanisme wordt het complete paardenspan…..óf de koets in zijn geheel verschoven……(tegelijkertijd met het doven van de kaarsen in de koetslampen…...….en het zakken van de glasplaten met de blauwe gordijntjes…….……...en dan kan het spul beginnen.

In de donkere koets cabine horen de reizigers het onrustige gehinnik van de paarden….alsof de dieren voelen dat er iets speciaals gaat gebeuren.

In de toekomstige versie van het sprookje Velocidad wordt het verschuiven van het paardenspan of de gehele koets vervangen door het geavanceerde systeem van de zelfrijdende auto van Daimler / Mercedes.Door deze techniek begint de Velocidad-koets zelf te rijden…..laat de paarden onmerkbaar op hun plaats staan…...en begint zijn weg te gaan naar…….??????????

Ja…..waar naar toe…..?

Naar de Vrouwengek-pyramide op het industrieterrein in Tilburg Noord. ….!!!!!!Onder en rond deze piramide met zonnepanelen komt in de toekomst het grootste parkeerterrein van Noord Brabant. En gaat de nieuwe toegangspoort vormen voor de Efteling.Op een snelle en compleet veilige manier worden de bezoekers en personeel van de Efteling getransporteerd naar het park. Helaas moet ik doorgeven, dat ik persoonlijk verschillende mannen en jonge mannen gekend heb, die op weg naar hun werk verongelukt zijn………

Met de Velocidad-voertuigen is dit verleden tijd.!!!

De zelfrijdende Velocidad-koetsen en auto's maken geen ongelukken.!!!!!!!To be continued…..

Parkeren en bevoorraden van de Efteling.

Als klein manneke had ik er geen benul van, dat bij een sprookjesbos een logistiek probleem hoorde. Net zomin dat ik wist wat het woord logistiek überhaupt betekende. (Heb pas rond mijn 40ste geleerd…... wat de betekenis was.)

Ronddraaiend in de caroussel…….…...achter het snoepwinkeltje, waar mijn oma werkte…….…...kon ik niet bevroeden wat er komt kijken bij een groeiend attractiepark.

Net zoals in dit artikel continue veranderingen en verbeteringen gemaakt worden……. is de Efteling altijd aangepast aan de vraag van de toerist. (Zo stond de Holle Bolle Gijs vroeger vast aan het snoepwinkeltje…...en niet losstaand zoals op de bovenstaande foto…!)

To be continued……..

De gebakjes van Ome Jan.

Heb als klein manneke nooit de link gezien tussen de gebakjes in het Efteling restaurant en de bakkerij in Kaatsheuvel, waar mijn Ome Jan werkte.

Maar het was echt wel mijn Ome Jan, die met volle toewijding de Efteling gebakjes maakte.Misschien heeft hij het huisje van Hans en Grietje ook wel gemaakt….?To be continued……..

Doch parallel aan mijn levensloop liep non-stop de opleving en hoogtij van de Efteling op de achtergrond.

Als peuter was ik onder indruk van het privilege om als kleinkind van een personeelslid “onze auto” op het grote parkeerterrein te mogen zetten……...….en door de personeelsingang langs de drommen dagjesmensen als een ware VIP het amusementspark te mogen betreden.Wat begonnen is met een speeltuin…....is uitgegroeid tot het grootste attractiepark van Nederland.To be continued……

Verder met parkeren.

Vergelijkbaar met de groei van het park loopt het probleem parallel van het verwerven van grond voor de on-veranderende drang om uit te breiden. Onder andere voor grotere parkeerterreinen. Met het nieuwe sprookje “Velocidad” zal het parkeerprobleem in de toekomst ineens in 1 klap opgelost zijn.Dat is onmogelijk zul je denken….?

Welnu hier komt de oplossing.

Toen mijn oma in de Efteling werkte ….parkeerden we haar auto aan de kant van het parkeerterrein langs de weg naar Loon op Zand. Een rij bomen blokkeerde provisorisch de blik op de provinciale weg. De leiding van de Efteling had personeelsleden de instructies meegeven om hun auto langs de rand van het terrein te parkeren om zodoende zo weinig mogelijk overlast te bezorgen aan de gasten van het park.De massaal toestromende bezoekers drongen al na een paar jaren de auto's van het personeel van het parkeerterrein. De medewerkers werden verplicht om hun vervoermiddel in de naastgelegen woonwijk te parkeren. (Een kanttekening: Het was goed, dat in de beginjaren van de Efteling het gros van van het personeel in Kaatsheuvel woonde en met de fiets naar hun werk trapte….)De evolutie van het evenementenpark heeft genoodzaakt dat de parkeerterreinen rond de Efteling als het ware als paddestoelen uit de grond schoten.Zo lang ik me kan herinneren heeft de Efteling al in de clinch gelegen met milieugroeperingen en omwonenden. Het punt is dat de Efteling zijn wortels geschoten heeft…...pal naast een andere bezienswaardigheid op wereldniveau:.....namelijk de Loonse en Drunense Duinen.Hoeveel ik ook nog van de Efteling houd…….ik denk nog steeds, dat “Moedertje Natuur” de verwonderlijkste is van de 2.Om de Loonse Duinen te beschermen gaat het sprookje Velocidad een plan B bieden.

En geen plan B zoals in de onderstaande link…..maar een serieus plan B…..!

https://photos.app.goo.gl/vFi9FS5McssrbSmW8(Grapje)

Namelijk op het industrieterrein van Tilburg Noord.!

Hoe?

Met de medewerking van Daimler.Te lezen in mijn Blogger www.vrouwengek.com onder het onderwerp “Veiligheid”.

Door mijn ideeën zal ineens het parkeerprobleem voor de Efteling smelten als de sneeuw voor de zon.En de leuke bijkomstigheid is dat de personeelsleden van het park op een sublieme manier profiteren van de unieke verandering.

“Velocidad” gaat de Efteling de toekomst in katapulteren……En zodra je denkt het meest ondenkbare hoogtepunt bereikt te hebben….dan doe ik er nog een schepje bovenop.! Hiervoor is het onvermijdelijk om de volgende link in zijn geheel…...tot op het eind!.........te bekijken en te beluisteren.

link - Dimash Kudaibergenov - Opera 2 - https://youtu.be/91OMP5zQkdEBegrijp je nu wat ik bedoel?........”The Sky is the Limit”The sky is not the limit…..it's just the beginning…….

(Eerste keer gepubliceerd 19-20-2019)

The sky is the limit…...maar nu spring ik weer van de hak op de tak….…...zoals gewoonlijk…...dus ik ga weer terug naar de koetsen.

De koetsen:........wordt het pikdonker binnen in de cabines van de koetsen. Doordat alle licht in de immense lange hal een paar seconden uitgaat. Dit moment wordt gebruikt om de gordijntjes tussen de glasplaten snel te laten zakken. (of beter niet!...want voor de veiligheid kan het glaspaneel niet zakken. Er is bijna niets vlugger dan kleine kindervingertjes.).....Tegelijkertijd komt er echter wel achter het gordijntjes paneel….een ander paneel naar boven met de meest romantische en spannende beelden.To be continued……

Bij het binnenkomen van het sprookje:

In de hal is de intromuziek van Ogni Pietra van Dimash te horen in super-super-super kwaliteit:

link - Dimash Kudaibergenov - (FANCAM) Ogni Pietra (Olimpico) 29/06 ARNAU concert -

https://youtu.be/8k1AHMxq-0g

Alleen het intro stukje dat professioneel verlengd wordt…..totdat de reizigers in de koetsen gestapt zijn. Dan wordt door het dichtslaan van de deuren alles een paar tellen pikdonker.In de koets cabine zitten zoveel geluidsspeakers, dat je jezelf in een concertzaal waant.In de cabine zelf start Ogni Pietra opnieuw…...maar dan helemaal.Het geluid is bijna net zo belangrijk …….zo niet belangrijker!.....dan het visuele aspect.

In de beelden komen regelmatig de contouren van het hoofd van Dimash als een soort geest (spook) voorbij gespookt…..To be continued…….

Er is veel veranderd in de loop van de jaren in de Efteling.

link - 65 jaar Efteling - De Magische Klok - Efteling - https://youtu.be/oWeWCVi-5ec

Met vereende krachten wordt het park op een fabelachtige manier aangekleed. Zelfs een koninklijke inbreng wordt geleverd door een heuse vorstin: ……. namelijk door de toenmalige koningin Fabiola van België.Het imposantste persoonlijkst favoriete sprookje voor mij is vanaf het begin het snoepwinkeltje van mijn oma……
…..toch echt wel geweest. Al was het alleen maar door het feit, dat pal tegen het snoepwinkeltje, waar mijn oma werkte, het geluid uit Holle Bolle Gijs door de speeltuin galmde: “Papier hier…. …..Papier hier…..Dank U wel……..To be continued…..To be continued……

De Vrouwengek Pyramid 1

Door zijn unieke verschijning zal de Vrouwengek Pyramid al snel in de volksmond de “Efteling Pyramid” genoemd worden……

Maar dat geeft niets…….want de Vrouwengek Pyramid 2 is ook al in de maak…..!En deze komt te staan op industrieterreinen van de voormalige Exota fabrieken.

Tussen Tilburg Noord en het brabantse dorp Dongen.En de bestemming van de Vrouwengek Pyramid 2 is ook al bekend:

Net zoals de Efteling Pyramid komen in de nieuwe glazen piramide….. ( is geen echte glazen of spiegelplaten piramide….maar lijkt op een glazen piramide door de speciaal vervaardigde zonnepanelen, die op spiegels lijken.)......op 2 ondergrondse verdiepingen parkeerplaatsen voor bezoekers van de Efteling.

Plus parkeerplaatsen voor het personeel van de toekomstige Vrouwengek Foundation.

Beneden parkeerplaatsen…...daarop een verdieping met het laboratorium van de Vrouwengek Foundation voor het kweken van huid…….daarboven in de rest van de piramide-punt appartement voor het personeel van de stichting.

Een leuke bijkomstigheid is dat het Vrouwengek-personeel in hun vrije tijd en geheel gratis ondergronds met de Velocidad-koetsen en auto's naar het Efteling Park kunnen reizen.

Naar believen kunnen ze het park bezoeken…….in de buurt in de bossen gaan wandelen…...en zelfs in de naastgelegen Loonse Duinen gaan kuieren.Om te genieten van de verdiende rust na een werkweek voor het goede doel…..namelijk het kweken van huid voor slachtoffers met brandwonden……. en andere huid-gerelateerde-ongelukken.Maar ik ga weer te hard……!

(Velocidad)

To be continued……..

De ondergrondse garages van de Vrouwengek Efteling Pyramid bieden een zee aan plaats voor auto's……...……...voor restaurants (Bijv…… een Starbucks…….……...een WOK……………..een van der Valk…….……..een friettent….. En niet die dure friet uit de Efteling. (Daar moet ik Meneer Efteling nog eens een keer onder 4 ogen over spreken.!)……..een Chinees afhaalrestaurant…..….en wat nog meer zei…….! Mogelijkheden te over.!

To be continued…….

Maar de klapper op de vuurpijl ……………….in de Vrouwengek Pyramid 1……….…….. wordt…. denk ik…. toch wel het immense groot zoetwater of zoutwater aquarium……!!!De Vrouwengek piramiden zijn multifunctioneel…!!!

De zonnepanelen op de gevels van de driehoekige gevels...(die eruit zien als spiegels)......genereren niet alleen de stroom voor de Velocidad-koetsen en auto's, de appartementen en de bedrijven en restaurants…….maar genereren op een ecologische manier het regenwater dat in Nederland met bakken naar beneden valt.Met een vernuftig gotensysteem wordt geen enkele druppel meer verspild…..!

Het kostbare water wordt opgevangen…….gezuiverd…...naar de mega aquarium geleid…..naar drinkwaterreservoirs geleid….en wat dan overblijft wordt rechtstreeks in het bijgelegen Wilhelminakanaal geloosd.To be continued……

Wat betekent Velocidad….?

Velocidad vertaald naar het nederlands vanuit het spaans betekent:....snelheid.link - Olympico in Dubai / VAE/ Clip door Echo Peterburga - - https://youtu.be/nJvk4Kp5OUo

To be continued…..

De koetsier kletst de zweep op een zachte soepel manier boven de ruggen van de paarden …Vroeger stonden deze zwepen rechtop op de hoek van de bok. Binnen het handbereik van de voerman.…..To be continued…..To be continuedTo be continued…..De piramiden:...........

De meest tot onze verbeelding sprekende piramides zijn bij verre de Egyptische…...Met als toppunt de Piramide van Giza. (oftewel de Cheops piramide…….…...met de in de buurt gelegen Sphinx.Maar de egyptische piramides zijn wereldwijd niet de enige verering monumenten voor de bron van het leven…..namelijk de zon.De egyptische farao's vereerden de god van de zon…...en bouwden de piramides om onsterfelijkheid te verwerven. Tot in de eeuwigheid….amen.!

Net als de piramides/tempels van de Maya

To be continued….

Peten

To be continued

Chavin de Huantar - Peru

To be continued

Piramide van Cestius - Rome

To be continued

De Nubische piramides van zandsteen

etc. etc.

To be continued

Maar in de huidige tijd duiken steeds meer kopieën op van de piramides van de farao's op.

De vorm bestaat uit een aantal veelhoeken…..met als basis een vierkant…..met driehoekige vlakken, die naar in gezamenlijke top eindigen,.........die de apix of apicale punt heet.Zoals bijvoorbeeld in Parijs bij het Louvre museum te vinden is……Maar ook in het mijn geliefde Malaga in Andalusia…..Deze glazen piramide in het centrum van Malaga staat voor het oude Romeinse Amphitheater.

In het begin, dacht ik, wat doet die glazen piramide precies in het midden van het wandelplein bij Pimpi…….?Doch toen ik bij een bezoek aan het Picasso museum de ondergrondse resten van de fundering van het romeinse amphitheater aan het bewonderen was…...zag ik in de hoogte de onderkant van een glazen piramide, die het daglicht binnen liet.

“Hee…..!”,dacht ik……”Dat is die piramide die voor het Alcazar staat.”

Door de ondergrondse desoriëntatie zag ik het verband niet tussen het Picasso Museum en deze driehoekige koepel, omdat de ingang van het museum in een verder gelegen straatje ligt.Of deze moderne-architec-piramide van Juan Carlos Ramos……..To be continued…..

Kazan in oost Rusland…..To be continued…...

De piramides op…..en in het egyptische woestijnzand zijn gebouwd in een tijdsbestek van 1000 jaren! Doch gelden nog steeds als ongeëvenaarde meesterstukjes van bouwkunde.

( zie mijn artikel “Masterpiece” van Jessie J. )link - Jessie J - Masterpiece - https://youtu.be/PTOFEgJ9zzI

Door de eeuwen heen breken archeologen en ingenieurs nog steeds hun hersenen, hoe de Egyptenaren zonder stroom en elektrisch gereedschap en bulldozers in staat waren om de duizenden kilo's wegende stenen……..…....op elkaar te stapelen.Nog steeds zijn de geleerden het er niet over eens.! Maar ik zal ze gelijk uit hun twijfels verlossen:De duizenden arbeiders…..(bestaand voor een deel uit gevangengenomen vijandige krijgers…....en voor een deel uit betaalde Egyptenaren).........…..hebben met het zand in de woestijn een lange ramp gemaakt.Er was genoeg zand voorhanden.

Over deze ramp sleurden de arbeidskrachten met de brandende zon op hun hoofd…….……..de mensen hoge blokken naar hun bestemming.De Vrouwengek Pyramid 1 gaat gedeeltelijk verrijzen op een fundering, die onder de grond ligt. ( 2 verdiepingen…...met daartussen een verdieping voor het aanleveren van de levensbehoeften van de bewoners…...en het gemakkelijk onderhouden van het aquarium…….de ontiegelijke grote elektriciteitskasten……..….enz. ….enz. )

Maar ik naartoe wil:

De bouw van de Vrouwengek Pyramid 1 gaat een berg zand opleveren.Te vergelijken met de steenkoolbergen, die in Zuid-Limburg ontstaan zijn….……….door de winning uit de diepe mijnen.De Egyptenaren hadden het woestijnzand nodig voor de lange ramp / helling…….de Vrouwengek Pyramids eigenlijk niet……...maar heeft evenwel een perfecte bestemming voor de grond, die uit de funderings-kuil komt.(op de achtergrond op deze foto zie je de bestemming van de tonnen zand)

De zwarte grond gaat gebruikt worden voor het ophogen van Nederland.!

Hoezo ophogen….?.....zul je denken?

Zie hiervoor het hoofdstuk “Watersnoodramp 1953”

To be continued…..

1836 doden

Boek Watersnoodramp 1953 en CarmenTo be continued…….

Watersnood als Tsunami……..To be continued…...

Een groot deel van Nederland ligt onder de zeespiegel.To be continued…….

Het Deltaplan…….To be continued…….

The global warming……To be continued……

We gaan Nederland in de toekomst gewoonweg ophogen.

Die honderden vrachtwagenladingen met grond……..…...zijn maar een speldenprik…………...zijn maar een druppel op een gloeiende plaat…….…….maar we moeten ergens beginnen.!

Vlakbij de toekomstige Vrouwengek Pyramid 1 ligt de Zevenheuvelenweg.De allereerste Tilburgse amateur-archeoloog Jan Antoine van Spaendonk…………….heeft vroeger daar een zestal grafheuveltjes ontdekt en interessante artefacten gevonden, die nu in het museum liggen.Ik denk, dat de Zevenheuvelenweg zijn naam te danken heeft aan deze graf heuveltjes.

Maar waarom Zevenheuvelenweg…..?.....en niet Zesheuvelenweg.?

Het zal wel liggen aan het feit dat veel mensen denken, dat je ook kamelen met één bult hebt….…..maar dat zijn toch echt dromedarissen….hoor.!Uit het beginjaar van mijn politie-tijd weet ik nog dat mijn ex-collega's me gelijk naar de heuvelen brachten, die parallel met de Zevenheuvelenweg lagen. Daar kon je als een gek met de politieauto over de heuveltjes scheuren.Om onze stuurmanskunst te verhogen……..……..net zoals we ieder jaar stonden te popelen om bij het vallen van de eerste sneeuwvlokken……

……...op vlakke parkeerterreinen slip-cirkels met de dienstwagens te draaien.Privé slipcursus.!

Als in een provisorische achtbaan……………..zoefden we over de smalle pad tussen de bomen.Met een ijzingwekkende vaart stoven we tegen de eerste heuvel op om na het hoogste punt bereikt te hebben…….in vogelvlucht in het luchtledige te zweven.De politieauto kwam gewoon met alle 4 wielen van de grond….! Het geinige was, dat je in de hoogte niet kon zien hoeveel heuveltjes nog volgden.

Maar wat voor nut heeft dit onzin-verhaal….?......zul je denken.? Wel…..ik wil alleen maar zeggen dat het mogelijk is om met een beetje fantasie ook te kunnen zweven. En als je denkt dat je het hoogste punt bereikt hebt…….je nog hoger....en nog hoger….en nog hoger…...kunt.

Hiervoor is het nodig om de video Opera 2 van Dimash Kudaibergen in zijn geheel te beluisteren.

link - The best voice in the world. Dimash Kudaibergenov - https://youtu.be/anKmU1J0l9gThe sky is the limit.!

De grond die uit de piramide-bouwput komt…...kun je bijvoorbeeld gebruiken om een motor- of auto crossterrein aan te leggen.Parallel aan de originele Zevenheuvelenweg heuveltjes.

(Mogelijkheden te over……..!)

Dan kunnen niet alleen politieagenten crossen…….maar ook de andere Tilburgers.

Slipcursussen zijn in de toekomst met de zelfrijdende auto's van Daimler overbodig.En houdt daarbij in het achterhoofd de gedachte dat de Velocidad koetsen en auto's geen ongelukken maken…..!

Ik dwaal weer af.

Terug naar de piramiden.

De Vrouwengek Pyramids worden met op maat gemaakte zonnepanelen bekleed.Ze zullen er uitzien als metaal/blauwe spiegels en gaan ruimschoots voorzien in het energieverbruik van het piramidecomplex…...plus de stroom batterijen van de Velocidad koetsen en auto's. Het worden niet alleen koetsen in het sprookje Velocidad…...maar ook zelfrijdende futuristische auto's. Maar dat ga ik nog niet verklappen….want ik krijg nu al het verwijt, dat ik te hard ga.! Maar “eat your heart out”.....Je zult versteld staan.!

Want de Efteling is voor groot en klein…….……….en voor jong en oud.To be continued…..

De verbinding van de Efteling met de Vrouwengek Pyramid 1:

Vanzelfsprekend is een ingenieus systeem in de maak om de Efteling bezoekers veilig en snel …..en luxe te vervoeren…….Rechtstreek in één rechte lijn vertrekken de Velocidad koetsen en auto's van de parkeerterreinen en garages op rechte wegen naar het park…..en vice versa…..en namelijk ondergronds. Zonder de natuur te schaden.Als er per ongeluk wel bomen sneuvelen, worden deze gelijk na de afronding van de werken terug geplaatst. Dit is een essentiële voorwaarde voor het laten slagen van het project.

To be continued…..

De tunnels zijn te vergelijken met de kanaaltunnel tussen Frankrijk en Engeland.Op bovenstaande foto is de tunnel nog in contact met de openlucht…...maar de Velocidad tunnels zijn compleet ondergronds. Er komt een baanbrekend “Tsunami alarm” wanneer de tunnel bij het ondenkbare scenario van een ramp toch wel onder water dreigen te lopen. In mijn jeugd…...om de hoek in de Stevenzandsestraat…...…..hadden de bewoners ieder jaar een heuse overstroming. Ik heb nooit begrepen, dat die straat tot wel 1 meter hoogte onder water kon komen te staan……..…..terwijl dat het op een steenworp afstand van het kanaal lag.Dit was een typisch voorbeeld van slechte infrastructuur.

To be continued.

Attractieparken:

Een ander voorbeeld van een slechte infrastructuur is het bouwen van dierentuinen in het centrum van een stad.

Bijvoorbeeld: Bioparc in Fuengirola…..……..de Antwerpse dierentuin naast het centraal station……Dieren hebben de ruimte nodig.

Daarom petje af……..…….voor Safaripark Beekse Bergen.Daar hebben de dieren tenminste de ruimte.Als je iets doet…….moet je het goed doen. (en niet in je luie stoel TV blijven kijken)In het verleden was ik onder in de indruk van het aquarium complex van de dierentuin in Antwerpen. In de ruimte waren aan beide zijden aquariums gebouwd. Bij de grootste exemplaren begreep ik niet dat glas de enorme druk van vele hectoliters water kon weerstaan.In Thailand heb ik in een hotel in Bangkok gezien dat in de lobby een ruimte afgeschermd was met een glazen wand. Een glasplaat uit één stuk!……..met een breedte van, ik denk,........20 meter…...tot ongeveer 10 meter hoogte tot aan het plafond. Er was alleen een onderbreking voor 2 deuren…….maar verder alleen glas.Uit dit oogpunt gezien moet het theoretisch mogelijk zijn de ronde Vrouwengek Pyramid aquariums te gieten.Op de benedenste verdieping: haaien. (-2 lift)

Op de -1 verdieping: Kuifje met het scheepswrak uit “De Schat van Scharlaken Rackham”To be continued……To be continued…..To be continued………

Hoofdstuk : “Heeej…...Ken ik jou nergens van.?

Waarom heeft Onze Lieve Heer …..de man (Adam) geschapen met zijn piemeltje in het midden….onder zijn buik.?En niet bijvoorbeeld op zijn rug…...of op zijn heup.?

Dat zou een stuk gemakkelijker zijn als je in de kroeg gaat piesen. Nu staan de mannen breedgeschouderd…….

.......naast elkaar tegen de urinoirs.

Als hun plasser op hun heup zou zitten…...kunnen ze zijdelings aanschuiven…...en onder hun han…... de piemel zijn lading laten lozen.Hoeven ze ook niet meer met een scheef oog…….……... naar de lente van de genotsknots van hun buurman te loeren. Want dan kijken ze in de nek van hun buurman.(Hier…….bij Ramos kunnen ze de tattoo-krant lezen.)

Onze Lieve Heer kon de penis ook niet op het voorhoofd van de man geplaatst hebben…...dat kan niet…...want dan hingen de ballen voor zijn ogen.!......en ziet hij niets…!

(Grapje)

En waarom heeft Onze Lieve Heer de vagina van de vrouw precies tussen tussen haar benen geschapen…….?.......…….en niet bijvoorbeeld op haar rug……..of op haar schouder….?

Als de vagina op haar schouder zou zitten…….zou je kunnen zeggen……..terwijl je met je wijsvinger op haar schouder tikt:......”Heeej…...ken ik jou nergens van.?”

(Grapje)

Maar deze grap illustreert wel het toekomstige beeld van het parkeren van auto's in de Vrouwengek Pyramids. De auto's moeten, net als de mannen met de piemel op de heup…..in een rij aansluiten en zo weinig mogelijk plaats innemen.! De toekomstige auto's kunnen draaien…..zelfs inschuiven op hun zij ……en nemen nagenoeg geen verspilde ruimte meer in.De Vrouwengek Pyramids parkeerplaatsen zullen optimaal benut worden. De zelfrijdende koetsen en auto's stoppen voor de lege parkeerplaats…...laten de bestuurder en de passagiers uitstappen…...

……(zonder de deuren niet meer tegen andere voertuigen te tikken…….en parkeer schade te berokkenen)............en parkeerschade is verleden tijd…...de deuren sluiten op commando van de afstandsbediening…...…..(centrale vergrendeling)......de auto wordt inbraakvrij vergrendeld….en de auto rijdt zichzelf naast de andere geparkeerde voertuigen. Met maar 10 centimeter tussenruimte.!

De futuristische auto's hebben wielen die 90 graden kunnen draaien en kunnen zodoende ook, indien nodig, zijdelings rijden.Ik wil niet vervelend doen…..maar de zelfrijdende auto is een betere bestuurder …..dan menig van ons. Bij de politie zeiden we wel eens tegen elkaar:….”Den dieje…..dè is zonne belabberde chuffeur…..het lèkt wel of hij zun rijbewès meej de zilverzegeltjes van de Gruijter kedoo heej guhad.”

Vertaling naar het nederlands: “Hij…..dat is zo'n belabberde chauffeur…..het lijkt wel alsof hij zijn rijbewijs met de zilver zegeltjes…….……...van de Gruyter kado heeft gehad.”De zelfrijdende Daimler Velocidad koetsen en auto's hebben geen rijbewijs nodig.

Hoeven hun rijbewijs ook niet iedere 10 jaar te verlengen.!

De moderne auto's zijn dé oplossing voor personen, die geen rijbewijs hebben…..……...en die met hun kabouter autootjes over de wegen sukkelen.Ik herinner me de verjaardagsfeestjes bij ons thuis nog. Er was één oom, die inderdaad een belabberde chauffeur was…...een ramp achter het stuur van zijn auto. Zijn auto zat vol met deuken.De goeie man kon gewoonweg niet autorijden. Ieder jaar wanneer het feestje tegen het eind begon te lopen in onze huiskamer…...en deze oom maakte aanstalte om zijn jas aan te schieten…….…...vlogen de andere ooms en tantes omhoog van hun stoel …….….want iedereen wist wat voor brokkenpiloot oom X was. Pijlsnel spoeden ze zich naar buiten om hun eigen troeteldiertje op 4 wielen een stuk verder terug in de straat te parkeren.

Op veilige afstand van de wegrijdende oom X. Alle andere ooms en tantes hadden het ongeluk van oom X nog vers in hun geheugen zitten. Oom X was, denk ik......de eerste spookrijder in Nederland.!Wat is een spookrijder….?

Een spookrijder is een bestuurder, die met een wit laken over zijn auto op de verkeerde weghelft rijdt.

(Grapje)In Nederland is zelfs wel eens een spookrijder op de fiets gesignaleerd…….!(Grapje)

Op een ongelooflijkewaardig manier was oom X op een gegeven moment op de linker tegemoetkomende dubbele rijbaan terecht gekomen…..en was op zijn gemak tegen het verkeer in gaan rijden. Het was hem uiteindelijk opgevallen, dat alle auto's met hun groot licht seinden…….….als teken, dat er iets niet klopte. Na een groot aantal kilometers besloot hij, dat hij beter kon stoppen……..en de motor van zijn auto af kon zetten. Hij zette de auto gewoonweg stil op de rijstrook, waarop hij spook gereden had……..liet op zijn gemak zijn kinderen uitstappen…….zijn vrouw uitstappen…….mijn oma uitstappen…...en ging met zijn allen hoog en droog op het talud langs de weg staan wachten.Tegen zijn familie zei hij: “Mijn auto is een obstakel op de weg……...en een obstakel op de weg mogen ze niet aanrijden….!

In de verte zagen ze de verkeersstroom aan komen razen…….

Er klapten 17 auto's op zijn auto.!Gelukkig waren er geen gewonden…..alleen blikschade.

Met de zelfrijdende auto's van Mercedes zou dit ongeluk niet gebeurd zijn.!To be continued…...

Terug naar de parkeergarages:

Heb je wel eens meegemaakt, dat je je auto niet meer in een parkeergarage terug kon vinden.?

Toen ik bij de politie werkte…….kende ik in het centrum van Tilburg iedere straat…….

Ik kende de stad als mijn eigen broekzak…..!Maar toen de nieuwbouwwijken in Noord met de flatgebouwen verrezen….leek alles op elkaar.En raakte ik geregeld de weg kwijt, omdat de flatgebouwen geen eigen identiteit uitstraalden.Ik verloor mijn oriëntatiegevoel……..Dat verliezen van mijn oriëntatie ervaar ik nu regelmatig in de parkeergarages van de moderne mega “Malls”.In de Vrouwengek Pyramids is daar over nagedacht.!

Op de betonnen pijlers………..…..komen natuurlijk de gebruikelijke cijfers te staan, zoals bijvoorbeeld ……-1/48.

-1 staat dan voor de verdieping (zoals in de liften).....

48 staat dan voor de rij waar je auto staat…….….maar in de nieuwe piramides komt daarbovenop een afbeelding…….

driemensionaal……Een afbeelding van een sprookjesfiguur uit de Efteling. Bijvoorbeeld Langnek…………..of Roodkapje…….……...of Holle Bolle Gijs……..……...of de 7 Geitjes……..De bezoekers van de Efteling…...of van de Vrouwengek Pyramids stappen………..uit de auto.…..en maken een foto van het sprookjesbos figuur. Als vader en moeder zich niet meer kunnen herinneren, waar ze hun auto neergezet hebben…..rekent erop, dat hun kroost dat wél onthoudt. De Efteling Figuren op de betonnen palen zijn driedimensionaal…..en kunnen praten: “Goedemorgen…….veel plezier…..!” (in verschillende talen.)

Maar het vernuftige is, dat in de figuren een chip ingebouwd zit. Zodra Pa…..of Ma…..of één van de kinderen een foto gemaakt hebben…..gaat automatisch een GPS signaal werken (of een app…..ik weet niet precies hoe dat op het internet werkt). Na een dagje Efteling tikt de familie bij terugkomst op de foto op hun mobiel…..en worden recht naar hun auto gedirigeerd…..! Bij terugkomst bij Langnek tikt Pa opnieuw op de foto…..en automatisch wordt het parkeergeld van de bankrekening afgeschreven den heeft de bestuurder 20 minuten de tijd om naar de slagboom te rijden.Uiteraard wordt de slagboom bediend door een Efteling figuur.!De slagboom gaat vanzelf open…...door het signaal van de chip.

Niks betaalautomaten…...niks kleingeld…….niks kaartje…..…….(dat je vaak verliest…..”Waar zat dat pokke-kaartje nou…?...in mijn portemonnee?...in mijn broekzak...in de koelbox…?)……...alles met de betaalkaart. Deze betaalkaart gaat in een stroomversnelling…….……….ons betaalverkeer domineren.

Alle elektrische auto's in de Vrouwengek Pyramids laden hun batterij op met stroom die door het groot aantal zonnepanelen gegenereerd wordt. En niet met een kabel…..…...of met een stekker in huis…….…..of met een kabel naar een oplaadpunt in de Pyramids…..Nee……..gewoon tijdens het parkeren. De toekomstige auto's krijgen aan de onderkant van het chassis een chip ingebouwd. Onder de oppervlakte van de parkeerplaats zit een chip die correspondeert met de chip onder de auto. De stroom gaat rechtstreeks onzichtbaar in de batterij. Opnieuw komt de zapper/afstandsbediening van de bestuurder voor de dag…..hij tikt op een app om stroom te “tanken”......de app geeft aan hoeveel de kosten zijn…(in de Vrouwengek Pyramids gratis!!)...en rekent via de bankrekening digitaal af.

Niks pompbediende…….niks kassa.

Alles digitaal.Bij het naderen van de betreffende auto wordt alles door een paar tikken automatisch geregeld.

En nu volgt een stuk dat dubbel geschreven is……(ik begin onderhand het overzicht te verliezen door de duizelingwekkende hoge-snelheid-trein-vaart )

Alle parkeerplaatsen in de Vrouwengek Pyramids hebben een eigen oplaadpunt voor elektrische auto's.Op de grond onder de parkeerplaatsen. Aangegeven door het volgende teken:In de toekomst gebeurt dat met de afstandsbediening waar je je auto mee afsluit…...of met je mobiel.Ik denk, dat binnen afzienbare tijd de afstandsbediening en de mobiel …..ééń worden.!

“Pjoep…….Pjoep”…...je sluit je auto af en gelijk wordt je auto opgeladen.

Gemakkelijk hè…..!?!?!

De elektriciteit met een “Velocidad”-vaart naar de accu. Onzichtbaar.

Net zoals je je je TV aanzet met de afstandsbediening. Daar zie je de straal in de ruimte toch ook niet.?

Alle stroom in de Vrouwengek Pyramids wordt gratis…...als service…..aan de bezoekers en bewoners verstrekt. De Vrouwengek Pyramids zijn van niemand….en van iedereen!

Het parkeren gaat automatisch met de zapper of mobiel. Een auto rijdt een paar meter voor de parkeerplaats. Stopt voor de plaats waar hij komt gaat parkeren…….iedereen stapt uit…….de auto sluit zichzelf af…..(is eigenlijk niet meer nodig in de toekomst, want autodiefstal zal dan tot het verleden behoren.!)en het voertuig parkeert zichzelf zelfstandig in.

To be continued……..

Als de toekomstige Vrouwengek Pyramids bezoekers naar de bioscoop gaan…..of naar het concertgebouw gaan…..of naar de Efteling..….wordt alles automatisch gereserveerd…..betaald…..en verzekerd…..

Alles via een op de mobiel of afstandsbediening/zapper van de auto.

En dan komen we automatisch op het bezoeken van een opera………….of balletvoorstelling……..…..in het concert- of operagebouw in Vrouwengek Pyramid 5…….!

In nummer 5 komt over 3 verdiepingen (2 kelderverdiepingen + begane grond) een op het Colosseum in Rome gelijkend concertgebouw.Drie verdiepingen hoog.!

En als het bouwtechnisch mogelijk is….misschien wel 4 verdiepingen hoog.

De ontelbare bogen worden een meester kunstje van metselkunst.De akoestiek van de zaal zal uniek zijn.

En als we dan nog geld en tijd over hebben: in Vrouwengek Pyramid 6 komen een aantal bioscoopzalen.Deze bioscoopzalen zullen non-stop open zijn.Weet je hoeveel mensen s nachts slecht slapen?

De Vrouwengek-bioscopen kunnen 24/7 bezocht worden. Er is een man nodig om de films te starten…..geen cassiere nodig…...alles automatisch. En opnieuw door gebruikt te maken van de plastickaart……..

.......of de persoonlijke app op je mobiel.

En dan gaan mijn hersens nog sneller:

Het weekend gaat verdwijnen.

Dit is misschien nog het spectaculairste van het megaproject:.......alle dagen van de week worden feestdagen. Niks weekend meer.!

Zie mijn artikel…..(ik krijg dit artikel niet zo vlug gevonden, maar gaat over arbeidsverdeling en verdwijnen van het weekend. Is de oplossing van het vluchtelingenprobleem)

Over een eeuw hebben we geen godsdiensten meer.

Ja…..we blijven wel in God……………...en Allah...…..
……..en Boeddha geloven…….…..maar bidden voortaan thuis.

Mijn vader zei vroeger tegen de pastoor. “Om tot God te bidden…..hoef ik niet naar de kerk te komen…..dat kan ik thuis ook, als ik zin heb.!”Zoals in de vorige eeuw in Nederland honderden kerken gesloopt zijn…..……..begint het Katholicisme ook te wankelen.Het praktiseren van een geloof gaat er totaal anders uitzien in ons leven. Geen uiterlijk vertoon in kerken of moskeeën. De Bijbel……………..of de Koran kun je ook thuis lezen.Je geloof zit van binnen……..en niet in een kerk of een moskee.Pas als we elkaar leren te begrijpen…..kunnen we conflictsituaties voorkomen.Zonder dat je respectloos met een andere godsdienst overtuiging om hoeft te gaan….zoals Jansen en Jansen.To be continued…….

In alle Vrouwengek Pyramids komen boeken automaten te staan.Net zoals je uit de ouderwetse snoepautomaten snoep trok………..trek je nu een boek. Veel mensen slapen s nachts slecht…...weet je nog?De eerste boeken automaten staan al in Singapore.Maar denk niet, dat de boeken automaat een moderne uitvinding is.Door de automatisering kan in de pyramids een sfeer gecreëerd worden, waardoor het heel de dag licht is. In sommige gedeelten wordt het gewoon nacht……...in andere gedeelten schijnt de zon 24 uur per dag.Met een zonne lamp verlichting met lage niet schadelijke straling voor de menselijke huid……..…..krijgen de bezoekers een gezonde bruine tint. (door mini-mini-mini straling)

Zie mijn artikel “Lichttherapie”.

De nacht- en dag interval kan computergestuurd worden en maakt het mogelijk d.m.v. videobewaking een veilige leefomgeving te realiseren. Er zal in de Vrouwengek Pyramids geen politie of beveiligingspersoneel rondlopen….! Er zal ook geen winkeldiefstal meer zijn….

Iedere bezoeker heeft immers de chip van zijn betaalpas in zijn zak.

Als een product wederrechtelijk gestolen wordt uit de vakken van de winkels…..dan wordt bij het verlaten van de winkel het gestolene automatisch van de rekening van de dader afgeschreven. Simpel niet….!?!Het alarm van het detectiepoortje zal pas afgaan, wanneer de dief geen geld op zijn rekening heeft op zijn rekening heeft…….of rood staat.Bij calamiteiten of bijvoorbeeld winkeldiefstal wordt met camerabeelden het strafbare feit geregistreerd…...en hoeft de politie slechts de dader (of daders) van zijn bed te gaan lichten.De Vrouwengek Pyramids zijn kindvriendelijk en vrouwvriendelijk. De namen van recidive pedofielen of recidive verkrachters, die bij justitie bekend zijn…….worden automatisch op hun betaalpassen of mobiel ingelogd bij binnenkomen van de pyramids.

Of ze willen of niet. Ze hebben geen keus….!

Dat juridisch getouwtrek van justitie of een pedofiel bekend gemaakt moet worden aan de maatschappij…..? Dat gezeik moet maar eens voor eens en altijd over zijn.!

“Don't do the crime……..when you can't do the time…..!”

link - Sammy Davis jr. Baretta's theme - https://youtu.be/5HNWhVXcjV8Hetzelfde geldt voor notoire verkrachters….. Die zullen de Vrouwengek Pyramids niet leuk vinden.! Ze zijn welkom…….maar kunnen het beste ergens rustig in een hoekje gaan zitten…..om hun zonden te overdenken…..en zonder nog meer overlast aan de medemens te berokkenen.To be continued……

Vrouwengek Pyramid 4:

De bestemming van de pyramid 4 :

Onlangs maakt me een persoon, die me erg dierbaar is…….het verwijt, dat ik helemaal niet romantisch ben. In eerste instantie trok ik deze opmerking op mijn fatsoen…...ik voelde me op mijn pikkie getrapt…..!Later begon ik deze uitspraak met compleet andere ogen te zien…….ik vond het eigenlijk wel een compliment. Want deze opmerking illustreerde op de perfecte wijze, dat niemand me feitelijk kent. Ze kennen mijn naam wel…….maar niemand weet hoe ik eigenlijk van binnen in elkaar zit. Geleidelijk aan ben ik de betreffende persoon aan het aanleggen hoe ik mijn romantische kant aan de wereld ga tonen. Door Vrouwengek Pyramid 4.

In onze gesprekken vertelde ik, dat er in de verre omgeving nagenoeg geen restaurant is…...waar je met je liefje romantisch kunt gaan dineren. Of zijn ze te duur…….…...of de tafeltjes zijn te druk bezet…. oif staan te dicht bij elkaar…….…….(zodat je niet alleen kunt zien wat je buurvrouw op haar bord heeft….maar het ook kunt ruiken).......... of de achtergrondmuziek klopt niet…….…….er is altijd wel iets om te mekkeren.link - Bleating Goat - Mekkerende geit - https://youtu.be/9jN1s3G8h-U

To be continued…….

Bij de ingang van de ophaalbrug…….….van het kasteel staat een middeleeuwse bloemenkraam……….met de mogelijkheid om rode rozen…….…….of één roos…………..of tulpen.!......…….kunt kopen.

Rond het kasteel ligt een gracht…..…...met karpers…..Deze gracht heeft aflopende oevers, zodat kinderen er niet in kunnen vallen. (want veiligheid is prioriteit in de Vrouwengek Pyramids…...weet je nog.!)Op het volgende schilderij…..zie je in het midden…...achter de bergen…..Castillomartin.To be continued…….

Een paar geleden maakte een andere dierbare me het verwijt, dat eigenlijk wel een “pin” was. Ook dat trok ik op mijn fatsoen…...opnieuw was ik op mijn pikkie getrapt…..!Doch met mijn zelfpsychologie ben ik deze uitspraak ook gaan ontleden…..en ben tot de eindconclusie gekomen, dat deze persoon gelijk had. Het enige verweer hierop is dat ik ga schetsen hoe mijn vrijgezellenleven vroeger financieel in elkaar zat. Met beperkte financiën is het verdomd moeilijk om een semi-luxe leventje te leidenDoor vaste lasten…..hoge alcoholconsumptie…………...en verre reizen……..…...blijft uiteindelijk op het eind van de maand weinig over in je portemonnaie.De eerste 7 jaren na mijn laatste scheiding had ik geen cent te makken. Door omstandig had ik maar 200 euro te besteden voor mezelf. (Benzinegeld niet meegerekend)De bijbel verhaalt: “Je hebt 7 goede jaren….en je hebt 7 slechte jaren.”

Nou…..die slechte 7 jaren heb ik goed beleefd. En gevoeld.Maar komt nu het geinige:.......omdat ik ieder dubbeltje moest omdraaien…….….heb ik geleerd om het minimale aan financiën te overleven. Doch toen de zon weer in mijn portemonnee begon te schijnen…...….bleek dat ik eigenlijk voor mijzelf alleen helemaal niet zoveel nodig had. Dus als ik nu op het eind van de maand wat geld overhoud…...geef ik het gewoon weg.! Net zoals dat het leeuwendeel van de opbrengst van het toekomstige boek Vrouwengek…....en de toekomstige film Vrouwengek…...bestemd is voor het goede doel.

(Zie ook mijn Tattoo-project “The Vrouwengek Tattoo for Donor Organs”..

To be continued……

De Vrouwengek Pyramid 7.

Hier komt de toekomstige “De Spinder” voor Tilburg te staan.Het thema van deze piramide is recyclage. De schoorsteen voor het geleiden van de rookpluim………...die ontstaat bij het verbranden van huisvuil…….…...komt precies in het middelpunt van de piramide te staan. Tot in de nok van het gebouw. Maar zal voor de buitenwereld niet zichtbaar zijn, omdat hij in het hoogste puntje van de piramide eindigt.Geleidelijk aan neemt de betekenis van deze schoorsteen af……..want in de nieuwe Spinder wordt in de toekomst geen plastic meer verbrand…….maar wordt wordt getransformeerd tot plastic bouwstenen. Enorme bouwstenen…...die gebruikt gaan worden in de bouw van de tunnels van de Vrouwengek Pyramids.!Het is grappig, dat bij het zoeken van een foto van een tunnel onder de grond…...ik als eerste stoot op de bovenstaande foto. En dat ik tot mijn verbazing de koets zie uit het sprookje Velocidad. Het enige verschil is dat op deze afbeelding 4 paarden afgebeeld zijn…..in Velocidad zal het een zesspan zijn…………..Er blijken er dus meer dromers te bestaan.!

De Romeinen………….waren specialisten in het bouwen van bogen.Deze bogen zijn ook wel bekend bij architecten en ingenieurs als Romaanse bogen.

Wat blijkt nu…..?.......de romeinse bogen, die zelfs meer dan 2000 jaar geleden gebouwd zijn…..hebben (op een paar uitzonderingen daargelaten)......de tand des tijds glansrijk doorstaan.Daar waar andere bouwwerken in de eeuwen vervallen zijn……..….zijn de romeinse bogen gewoon blijven staan. Door de vorm van de blokken…..wordt een soort neerwaartse drukkende kracht gerealiseerd, waardoor de gewelven een ontiegelijke zware last op hun schouders kunnen torsen.In de toekomstige Vrouwengek Spinder wordt het plastic afval verwerkt in………..?..............

…..in bouwblokken.! Allereerst voor de bogen van de wegen in de tunnels voor de Vrouwengek Pyramids. In eerste instantie lijkt dit misschien een beetje vergezocht…….maar mijn idee zit perfect in elkaar:.........als lego bouwstenen.!Net zo groot als de gigantische blokken van de egyptische piramides…….….gaan de plastic-afval-Vrouwengek-bouwstenen van de lopende band rollen.Toen mijn vader op de vuilnisbelt werkte…...wees hij me constant op het gevaar van het ijzeren gevaarte, dat in het midden van het terrein stond.

“Dat monster…….is levensgevaarlijk.!”, kon hij me maar niet genoeg inpeperen.Met een verbiedende vinger…...…….. wees hij naar de enorme pers.In deze pers werd metaalafval geperst.Toen voornamelijk blik van lege conservenblikken van voedsel.Deze soort persen waren de voorlopers van de mega persen, die vandaag in de auto sloopbranche gebruikt worden.De samengeperste auto's lopen als eindresultaat in een vierkant pakketje van de lopende band. Net als de stapel pakketten, die mijn verzameld had, (Maar dat is een ander verhaal. En komt nog als ik tijd over heb..!)De Vrouwengek bouwstenen zien er op een afstandje hetzelfde uit als de metalen pakketten…..maar dan in plastic natuurlijk….!.....…….en hebben noppen als de Lego bouwstenen. Ik heb als kind op het werk van mijn vader ook dezelfde pakketten met vodden zien staan.Dus als kleine puk……..

heb ik de recyclage industrie voor mijn eigen ogen zien ontstaan.De Spinder bouwstenen worden compact net als beton………….doordat bij het samenpersen in de pers een vloeistof gevoegd wordt….waardoor de deeltjes plastic als het ware samengeplakt worden…...en een homogene massa gaan vormen.

Beton wordt in de toekomst hierdoor vervangen. (De productie van beton vergt enorme kostbare ingrediënten, die het milieu schaden.) De Vrouwengek bouwstenen zijn lichter van beton. Doch hebben desalniettemin talloze voordelen. Ze vergen geen “natuurlijke resources”

meer….. Ze zijn isolerend….(betere warmtegeleider dan beton.!)

Ze zijn waterbestendig….(waardoor we geen lekkages in tunnels meer tegenkomen.)Ze zijn krimp- en uitzet bestendig…..(terwijl beton kan scheuren)Ze “ademen” niet…….(waardoor ze niet geschilderd hoeven te worden.)Ze zijn gemakkelijker te vervoeren…….(gemakkelijker dan met beton wagens)En ga zo maar even door…..!

Als invoegsel wijs ik er met nadruk op, dat bij het realiseren van de Vrouwengek Pyramids met uiterste precisie gelet gaat worden op veiligheid.Voordat er maar 1 vrachtwagen aan de rand van het terrein van de Vrouwengek projecten verschijnt…….is iedere deelnemende vrachtwagen voorzien van het Daimler navigatie-alarm systeem.En wederom: Velocidad koetsen en auto's maken geen ongelukken. (Daarom gaan we ook proberen alle vrachtwagens optimaal te voorzien van beveiligingssystemen.)To be continued….

Door het Lego noppen-systeem…….….gaan de mega bouwblokken onwrikbaar op hun plaats vallen in de Vrouwengek bogen.In de kern wordt een holle verstevigingsbuis geplaatst, waarin de elektrische kabels voor de piramides en tunnels getrokken kunnen worden.Eventueel waterleidingen. De huidige koperen waterleidingen zullen tot het verleden gaan behoren……….en zullen al snel vervangen worden door plastic leidingen……….die uiteraard vervaardigd gaan worden in de toekomstige Spinder…..en niet in China…..als de onderdelen op bovenstaande foto.

De massa van de Spinder blokken zijn equivalent aan de inhoud van de laadruimtes…….…...van de honderden….zoniet duizenden vrachtwagens…...…..die dag en nacht aanrijden van...en naar de Pyramids bouwputten.Dag en nacht…...want het weekend bestaat dan niet meer…...weet je nog.?

Nadat de tunnels af zijn…..en met de vrijgekomen grond/zand opnieuw opgehoogd worden…..kan de aardoppervlakte in de oorspronkelijke staat hersteld worden met bomen en struiken.De kubieke meters massa van de Vrouwengek bouwstenen leveren een bijna niet te vatten hoeveelheid zand op. En we zijn nog steeds Nederland aan het ophogen…..kun je je het nog herinneren.? Wat aan massa aan beton in de huidige tunnels en gebouwen zit…...is in de toekomst vervangen door plastic. Deze plastic bouwkunst is mijns inziens de enige oplossing om de globale opwarming te bestrijden.Want ik wil de doemdenker niet uithangen…maar zoals we nu bezig zijn…redden we het niet.!

De futuristische blokken, die in de Vrouwengek Spinder gegoten worden….en daar op grote schaal van de lopende band zullen lopen…….……zijn oneindig toepasbaar.

Ja…...zelfs voor het aanleggen van dijken. Door het clic systeem kunnen de losse blokken voor de eeuwigheid tot een waterondringbare massa tezamen gelijmd worden.


link - Bison reclame 2010 - https://youtu.be/Yw-DPVpHpbA

Met siliconenlijm…..

Zo kan de hele kustlijn van Nederland een Vrouwengek blokken linie krijgen. Om de natuur niet te verstoren………….kan deze keten (dijk) ondergronds aangelegd worden. Kilometer voor kilometer wordt deze plastic gordel bijvoorbeeld onder de Zeeuwse duinen gelegd.De bovenste laag zand van de duinen……….of van de grond binnendijks……..…….wordt afgevoerd…….…...de Vrouwengek blokken worden ter plekke tezamen gelijmd……..…….de oorspronkelijke grond wordt er terug bovenop geschept…..…...en Klaar is Kees..!

Het enige verschil is dat de Vrouwengek dijk het geheel een tiental meters hoger gemaakt heeft. Zonder dat er optisch iets veranderd is.

Hup….op naar de volgende kilometer.

Dat kost tijd…...véél tijd.Maar dat geeft niets: Aken en Keulen zijn ook niet op één dag gebouwd.Misschien is dit concept iets voor Venetië……?Of misschien voor de al jaren gedroomde brug/dijk tussen het zuidelijkste puntje van Spanje…….……...en Marokko.Zelfs Hitler had zijn ingenieurs de opdracht gegeven om deze connectie te realiseren.Zijn ziekelijke geest dacht helaas aan iets minder vreedzame doelen…...maar nu krijgt de mensheid de kans om op naar een vredelievende wereld te streven.Het gebombardeer door de Amerikanen in Irak moet eens afgelopen zijn. Als ze dat niet eigenhandig bewerkstelligen…….zullen in de toekomst door de Vrouwengek-dijken de amerikaanse jets met hun allesvernietigende bommen………….voor eens en altijd buiten spel gezet worden. Hier zet ik uitzonderingsgewijs géén foto's bij…...want de laatste keer toen ik bij mijn artikel “De Moordenaar” enkele foto's toevoegde, werd mijn Blogger door Google geboycot. Amerika mag wel bommen droppen…..maar ik mag daar geen foto's van plaatsen. ! Hypocriete zooi….!

De Vrouwengek dijken zijn ondringbaar.

De Vrouwengek blokken werken als het ware als aramidevezels…...beter bekend onder de naam Kevlar…...die in kogelvrije vesten toegepast worden.De vecht-jets kunnen dan eindelijk ingezet worden voor de vreedzame toeristenindustrie…...zoals ik al meer dan 40 jaar geleden besproken heb. (dat is een ander hoofdstuk te lezen: Ik had ome Ton 1000 gulden geboden, als hij kon regelen dat ik met een straaljager van vliegbasis Volkel mee mocht vliegen.)In plaats van bommen met belastinggeld te verspillen, gaan de oorlog jets de gemeenschap dienen…..in plaats van vernietigen.

Terug naar de dijken:.....

De verbindingsdijk tussen en Spanje en Afrika wordt uiteraard voorzien van een verkeerstunnel…….met uitsparingen voor de scheepvaart…………..en voor de dan nog in leven zijnde dolfijnen………….voor de weinige overgebleven walvissen…...…….voor de laatste orka's………….en voor andere Middellandse Zee bewoners.

De uitsparing in deze dijk is groot genoeg om schepen met een grote diepgang te laten passeren…..en zal voor eeuwig voldoen. Want in de toekomst gaan de schepen op de Middellandse Zee niet groter worden dan dat ze nu al zijn.

Waarom niet.?

Omdat deze binnenzeese scheepvaart weldra verdrongen wordt door containervervoer door de lucht.

Hoe?

Door zelfvliegende Daimler containers.Net zoals de Daimler koetsen en auto's in de toekomst in de Efteling.In de volgende eeuw zullen de containers voorzien van navigatiesystemen van Daimler, waardoor ze zelf kunnen vliegen. En vergeet het niet: zelfvliegende Daimler containers maken geen ongelukken.!

Tenzij Amerika opzettelijk via zijn satellieten het containervervoer stoort.

(Tussen haakjes: hier wordt Amerika vernoemd…..maar ik bedoel eigenlijk de dan regerende grootmacht. Momenteel zijn Amerika en Rusland de 2 belangrijkste grootmachten…..in de volgende eeuw zal China de enige allesoverheersende grootmacht zijn.Door technisch vernuft en rationeel denken heeft China dan het voor elkaar gekregen om de andere grootmachten…..zonder enige oorlogshandelingen….. buiten te spel te zetten.

Er zal geen oorlog meer zijn.

Na een geschiedenis van geweld en bloedvergieten heeft de mens eindelijk geleerd om in vrede te leven.To be continued……

Als deze zak met fantasie niet toereikend is…..moet de Efteling toevlucht nemen naar groter geschut.

Al sinds mensenheugenis bestaan er magiërs en tovenaars.In verschillende gedaantes proberen ze de medemens op het verkeerde been te zetten…..of met bovennatuurlijke krachten onze gedachtenwereld te laten twijfelen.Er zijn verschillende namen voor deze bezitters van magische gaven.

In Afrika noemde ze deze hogere machten medicijnmannen.In de Middeleeuwen werden ze heksen genoemd……..……..of Merlijn…….…....(een Keltische druïde uit de tijd van Koning Arthur met zijn ridders van de ronde tafel).De vrouwelijke uitvoering van een tovenaar is de goede fee.In de Efteling beschikken ze al over een eigen tovenares:.....de heks van Hans en Grietje.“Knibbel knabbel knuisje….wie knabbelt er aan mijn huisje…?”De moderne tovenaars…..of wonderdoeners zijn bijvoorbeeld……..……..of Harry Potter.Zonder de magische kracht is de tovenaar gewoon een goochelaar…..…….net als Tommy Cooper.link - Tommy Cooper “Magic Cloak” - https://youtu.be/KHYnahPkJI8

De laatste truc van Tommy Cooper is me het langste bijgebleven…….Hij was op het podium in elkaar gezakt…….zonder te bewegen zat hij minutenlang op het podium…..het publiek begon na een tijdje te lachen…….te klappen…...maar hij bleef roerloos zitten. Hij was overleden aan een hartinfarct.

Ik kan zo nog wel een tijdje door blijven zagen met magie-sterren…..maar waar ik naartoe wil is dat het sprookje Velocidad een snufje magie van al deze tovenaars nodig heeft als ingrediënten……...om een grote heksenketel met toverdrank te brouwen.En als dat niet voldoet….....gaan we de hulp inroepen van de illusionisten broers: “The Ehrlich Brothers”......uit Duitsland.link - Ehrlich Brothers - FLASH - (Official Music Video) - https://youtu.be/9giiBez9KK0

In deze link laten de Ehrlich Brothers een goudkleurige sportwagen uit een fonkelende sterren spuit verschijnen………….om deze bolide op magische wijze aan de andere kant van het 10.000koppige publiek in de immense arena ….……...zogenaamd over hun hoofden….te toveren.

Onbegrijpelijk, hoe ze dat ze dat kunstje flikken.

Deze truc is het driedimensionale bewijs van “The Sky is the Limit”.

Om het sprookje “Velocidad” te realiseren zou enige “magische” hulp van de gebroeders als een geschenk uit de hemel neerdalen.!

De broertjes hebben begrepen…...dat je met een beetje inbeeldingskracht…...bergen kunt verzetten.

Of zelfs…….helikopters.!Of zelfs een heuse Mercedes……!To be continued……

Maar nu kom ik op het punt waar ik veel geldwolven…..…….. veel directeuren…...……...veel overheids bekleders…….…….veel corrupte regeringsfunctionarissen…..…..en andere op geld beluste personen in de recyclage .…..tegen de schenen ga schoppen:

Momenteel stroomt het geld dat eventueel verdiende wordt in de recyclage in de zakken van een kleine groep hebberds, die toch nooit genoeg hebben. In de Vrouwengek Pyramids is dat afgelopen.

Vrouwengek heeft de schurft aan corruptie.De verwerking van de onmetelijke berg plastic afval gaat geschieden door honderden arbeiders…...en de opbrengst gaat niet naar de zakkenvullers van de regering…...maar naar gezamenlijke gemeenschapsprojecten voor het goede doel.

Zo worden regelmatig spontaan schoonmaakacties georganiseerd door jeugd en volwassenen om de afval op de stranden op te ruimen.

De schooljeugd is meer begaan met het lot van de ijsbeer en het smelten van de ijskap op de polen dan de regeringen.Maar lieve mensen…….wat die kinderen op bovenstaande foto lopen te doen…...is het werk van de overheid….!!!!!!!To be continued…….

Er is wel eens gespeculeerd om glazen steden op de bodem van de oceanen te bouwen.Maar waarom zouden we moeilijk doen…..en ons in allerlei bochten wringen………..als het ook gemakkelijk kan.

We gaan gewoon in de diepte.! Onder de grond is het zelfs warmer dan aan de aardoppervlakte……….en met de isolerende Vrouwengek blokken wordt de temperatuur nog aangenamer.

Misschien hebben we in de toekomst helemaal geen stookkosten meer.To be continued…..

In de Vrouwengek tunnels heb je nagenoeg geen luchtvervuiling. De elektrische koetsen en andere voertuigen hebben geen uitstoot van uitlaatgassen……Andere vervuilers met verbrandingsmotoren………..…….en hoge schoorstenen…..…..projectie-leren hun kwalijke rook en gassen in de atmospheer.

Als je een kampvuur goed bekijkt……..….zie je dat de bron van het vuur altijd lager ligt…..dan de rookpluimen.

Rook stijgt op.

En dringt niet spontaan de Vrouwengek tunnels binnen. De tunnels hebben geen grote afzuiginstallaties nodig.Het weekend gaat verdwijnen.

Dit is misschien nog het spectaculairste van het megaproject:.......alle dagen van de week worden feestdagen. Niks weekend meer.!

Terug naar de Velocidad koetsen en auto's

In de volgende eeuw kunnen auto's vliegen…...niet zoals de auto in de Enschotsestraat…...maar echt vliegen.

De auto in de Enschotsestraat , die ik bedoel uit mijn politietijd, was gestart bij een kroeg aan het kanaal.Vier turkse mannen waren na een cafébezoek in hun auto gestapt…...en waren in een duizelingwekkende snelheid richting centrum gereden.Het was een donkere laatavond en de wegen waren nat. Halverwege de Enschotsestraat botste de auto met een rotvaart tegen de achterkant van een langs de weg geparkeerde auto.

De geparkeerde auto fungeerde als het ware als een springschans……..….en de complete auto…..met zijn vier inzittenden…...vloog door de lucht…..……..om na tientallen meters verder terug op de aarde te keren.Wonder boven wonder…. werd er niemand gewond bij deze aanrijding. De ravage was enorm. Mijn collega en ik verwonderden ons, hoe deze rare aanrijding…..in godsnaam….gebeurd kon zijn. De geparkeerde auto langs de straat stond nagenoeg op zijn oorspronkelijke plek…...slechts zo'n vijf meter verder, omdat hij in elkaar gedrukt werd tegen andere geparkeerde auto's.Er waren nagenoeg geen remsporen….. Maar een getuigenverklaring van buurtbewoners verduidelijkte het mysterie. De getuigen woonden boven hun winkeltje….zaten s avonds TV in de woonkamer op de eerste verdieping .Plotseling hoorden het echtpaar een enorme knal. Automatisch keken naar het raam aan de straatkant…….en wat schertste hun verbazing? Op de hoogte van het raam zagen ze buiten ze in….een flits…...een auto voorbij vliegen.! Met daarin de 4 inzittenden. De turkse bestuurder en inzittenden waren hierdoor waarschijnlijk misschien wel de eerste aardbewoners die in een vliegende auto zaten. Weliswaar ongewild…...maar toch.!To be continued……..

In eerste instantie zullen de Velocidad auto's er nog uitzien als futuristische auto's…….…….maar later zonder voorkant of achterkant……..……(of met 2 voorkanten)......om geleidelijk te transformeren tot het model van de auto voor de auto voor de volgende eeuw.De toekomstige vliegende krijgt de vorm van een vliegende schotel.Dus zonder voor- of achterkant…….gewoon rond.De plastic koepel, waaronder de passagiers zich zullen bevinden, wordt in de toekomst vervaardigd in de Vrouwengek Spinder Pyramid met gerecycleerd plastic.Door de honderden “bootvluchtelingen-arbeidskrachten” ( en andere werknemers natuurlijk!) wordt alle doorzichtig plastic huisvuil minutieus gescheiden en wordt verwerkt tot nuttig materiaal. Aan talloze lopende banden wordt gezamenlijk gewerkt aan een betere toekomst.Een toekomst zonder vervuiling.(Op het eind invoegen: zwerfvuil in de Piushaven)......To be continued…….Geleidelijk worden de Velocidad voertuigen vervangen door op vliegende gelijkende elektrische voertuigen. De wereld met vliegende individuele schotels is mogelijk door middel van het Daimler-navigatiesysteem. (En herinner je je het nog.?.......Daimler voertuigen maken geen ongelukken!).De vliegende schotel-vloot…... (een vreedzame vloot.!).....die in de atmosfeer van de aarde zal zweven…..zal zijn uitgerust met het Daimler-navigatiesysteem, dat afgekeken is van vleermuizen.Als kind was ik gemakkelijk bang te maken…..door de geestelijken van de katholieke kerk, die schermden met de alles en iedereen verslindende duivel…….……..tot mensen, die me verhalen vertelden over het gevaar, dat een vleermuis in je haar vliegt…..en blijft plakken.Ik was nogal naïef en geloofde alles wat me op mijn mouw gespeld werd.In mijn adolescente leven is die naïviteit nauwelijks verminderd…..maar ik weet ondertussen wel, dat vleermuizen niet in je haar kunnen vliegen. (met mijn latere kale kop was dat trouwens sowieso niet mogelijk geweest.)Vleermuizen hebben een soort sonar…….
te vergelijken met radar…….…….en kunnen daardoor zelfs in het donker bijna nergens tegenaan vliegen. Ze maken geen ongelukken.! (Net als de vliegende schotels en de Velocidad voertuigen, die met het Daimler navigatiesysteem uitgerust zijn.) In de razendsnelle ontwikkelingen op het gebied van vervoeren van de mens….bevinden we ons pas in onze wiegDoch zolang we nog niet als een tijdreiziger “wegge beamed”.......………...worden door de onzichtbare “cloud”…………..zoals geschilderd wordt in Startrek……….……..zullen we met onafdurende ijver aan onze veiligheid moeten blijven werken.

Het model van een auto, zoals wij dat nu kennen met voorkant en achterkant en 4 wielen zal zijn langste tijd gekend hebben. Als de Velocidad Sprookje auto's na 10 jaar vervanging toe zijn….worden ze vervangen door auto's met 2 voorkanten…..en weer 10 jaar later worden het vliegende schotel modellen. Alles elektrisch…..tot ze de volgende eeuw zelf kunnen vliegen.

Ik denk, dat zoals ik Mercedes bedankt heb voor het nadenken over de veiligheid van onze kinderen (zie mijn artikel “Veiligheid”) het net zo op zijn plaats is, dat Merdedes het kleine sonar-navigatie-diertje bedankt…...namelijk de vleermuis…….….voor het lenen van zijn vernuftig sonar-systeem.De vleermuisachtige uit mijn jeugd was Batman.De mens heeft veel van de dieren geleerd. Maar hoe komt het toch dat de dieren niks spontaan van de mens leren.? Zijn ze zo slim…..dat ze beter af zijn zonder de bemoeienissen van de homomosapiens.?To be continued…….

Vrouwengek Pyramid 5…..

Oftewel de “Honeymoon Pyramid.”

Deze piramide zal in de volksmond al snel de “Honeymoon Pyramid” genoemd worden…..net als de Pyramid 1 snel de Efteling Pyramid genoemd zal worden. De naam is een beetje misleidend…...want honeymoon betekent huwelijksreis…….terwijl het concept van de Honeymoon Pyramid toch echt wel de eigenlijke trouwdag is.

Zowel vroeger…………..zowel als eeuwen geleden…………...zowel als in sprookjes…….…...zowel als in de vorige eeuw…...


…….zowel als in deze eeuw…….……...zowel als tot recentere jaren…….
…...hechten de aankomende bruiden (en natuurlijk de bruidegommen ook) veel waarde aan een onvergetelijke bruiloft. In de meeste gevallen wordt jarenlang ijverig gespaard om de kostbare traditie te financieren. Kosten noch moeite gespaard door de jonge vrouwen om van de bruiloft de “mooiste dag van hun leven” te maken.

In de Vrouwengek Pyramid 5 zal in de toekomst een uniek paradijs ontstaan voor de stelletjes die de grote stap gaan wagen.Met behulp van een vleugje Efteling-fantasie zullen de jonge koppeltjes op een wonderlijke manier in de echt verbonden worden.

En omdat de liefde voor iedereen is…….zal hopelijk voor eens en altijd gebroken met oude vastgeroeste bedenkingen:To be continued……

Wit brood was vroeger een luxe……..en werd alleen bij speciale gelegenheden, zoals bruiloften, gebakken.In plaats van het gebruikelijke “normale” rogge verwendde de bakker tarwebloem.To be continued……..

In de Vrouwengek Pyramid 5 zal een reusachtig sprookjeskasteel verrijzen. Net als Castillomartin in Pyramid 4 komt over 3 verdiepingen een sprookjes chateau te staan. Niet in de middeleeuwse stijl…………...maar met veel torentjes, zoals in slot Neuschwanstein…………..torentjes van verschillende hoogtes…...Op de eerste verdieping komt de feestzaal met een lange tafel……..…...voor grote gezelschappen.Aan de zijkant 2 of 3 open haarden.Eventueel in die haarden grote roosters/rekken zodat de gasten naar eigen behoefte zelf kunnen barbecuen.Ik zit te denken aan varken aan het spit……..…...maar toen ik eens een keer op een feestje een gegrild speenvarken zag met een appel zijn bek…….…….was mijn apetiet feitelijk over.

Ik weet dat het hypocriet is om wel vlees in de supermarkt te kopen………….en bij zien van een biggetje met een ijzeren pin door zijn lijf te zeggen: “Ooooh….wat zielig.!”In de volgende link wordt getoond…….dat we eigenlijk nog niet veel geëvolueerd zijn sinds de vroegere barbaarse Batavieren. Waarschuwing: Is niet geschikt voor zwakke magen….en zeker niet voor vegetariërs…..!

https://photos.app.goo.gl/PZzNeVudGEcJtCY69Vaak zou ik graag willen, dat het vegetarische voedsel me wat beter smaakte.

Hetzelfde dat ik afgelopen zomer in het toeristenseizoen in La Carihuela een man zag, die de authentieke Serrano Ham stond te verkopen.Voor een verpakte portie van, ik denk, zo'n 150 à 200 gram, kostte de belachelijke prijs van 10 euro.! (Maar ja…...toeristen laten zich overal op de wereld een poot uittrekken.!)

De spaanse ham is voor velen een ware lekkernij.

In Spanje kom je in bijna elk zichzelf respecterend restaurant een standaard met daarin een ham tegen.De meest exclusieve ham komt van het Iberico Varken dat in het noorden van Spanje zijn dagen slijt met het zoeken van de eikels…….die zijn ham de specifieke smaak verlenen.

(Voor meer eikels:..…..zie mijn artikel “De Eikels, de Slak en het Lieveheersbeestje”Het enige lichtpuntje is dat het Iberico Varken in de natuur kan scharrelen en dat hij in zijn korte leven enigszins een soort bewegingsvrijheid heeft.Anders dan de kunstmatig vetgemeste varkens in de legbatterijen in Nederland.Maar ik dwaal weer af:.......ik heb helemaal geen verstand van de vleesketen-logistiek vanaf het geboren worden van het dier…..totdat het uiteindelijk op de tafel van de grootste carnivoor….de mens…. belandt, maar wil er alleen op wijzen, dat we wel bij elke hap vlees een dier aan het eten zijn.

Daarom ga ik proberen……..dat ik ervoor zorg….….dat in de Honeymoon Pyramid geen hammen komen te hangen…….……...geen standaard voor ham komt…….…….geen wild komt te hangen………… maar daarvoor in plaats paddestoelen gebruikt worden om de tafels te decoreren…...……...en een zee aan fruit verschijnt.To be continued……

Het bedienend personeel kan verkleed worden als bijvoorbeeld…………als prinses….….als hofnar…..…….als gewone dienstmeiden………...als vrouwelijke ridder…..….en wat nog niet meer zei.To be continued…..En zelfs alle bruiloftsgasten kunnen zich als ridders of jonkvrouwen verkleden.To be continued…..

In een hoek van de feestzaal komt een brede trap naar de keuken.Het moet mogelijk zijn voor de gasten om een kijkje in de keuken te nemen, die zich op de laagste verdieping bevindt……..……...de voorraadkamers…….….en last but not least”.....de wijnkelders.Met vaten waarin de wijn ligt te fermenteren…..……..maar tevens opslag voor een enorme voorraad kwaliteitswijnen…….zoals Petrus….…….maar ook….…...en…..In de beginjaren van de Honeymoon Pyramid kan natuurlijk door beperkte middelen niet alle dure wijnen aangeschaft worden…...maar als het spul rendabel begint te worden…...gaat de toekomstige huis-oenoloog……..……..beginnen aan het opbouwen van een respectabele wijnvoorraad.Normaliter ben ik niet van dat “nat-nekkerig-gedoe” gediend……..en helemaal van dat kinderachtig snuiven aan wijn…….

.en aan gorchelen van deze goddelijke drank. En het voor mij is het helemaal taboe om het lekkere druivensap uit te spugen.!Wat een kul…...zeg.!To be continued…...

De koks en hun helpers zijn verkleed als de koks uit het sprookje van Doornroosje.Het interieur van de keuken is gekopieerd van een middeleeuwse keuken……..…...met de knoflook en al.Het eten wordt door 2 of 3 voedselliften (dumbwaiters) naar de feestzaal getransporteerd.Het personeel van het Honeymoon kasteel heeft een eigen dienstingang…..……..gescheiden van de feestvierders.! Uiteraard met eigen toiletten…………….en andere voorzieningen…….zoals ijzeren kledingkasten……..…...en een eigen garderobe.To be continued

Het voedsel wordt opgediend……..en warm gehouden in chique zilveren rechauds.Ik dacht dat die schalen met deksel rechauds heetten, maar nu blijkt dat ze gewoon warmhoud schotels heten.Alle rechauds hebben hun eigen opschrift en bijbehorende afbeeldingen:

Vlees……..Gevogelte……Vis……..En vooral niet te vergeten voor de groente.

Schalen voor fruit hoeft niet, want die staan al op tafel…...…...tussen de hoornen des overvloeds.De attributen in het midden van de lange tafels mogen niet zo hoog zijn, dat ze het zicht op je overbuurvrouw…...of overbuurman…...belemmert.To be continued……

De koks……..…...zijn specialisten in vlees-.....vis-.....en vegetarische gerechten. En gezamenlijk werken ze het vuur uit hun sloffen om in een mum van tijd een zo felbegeerde Michelinster te verdienen.Eigenlijk vind ik de michelinster voor restaurant voor snobs. Lekker eten hoeft niet duur te zijn.

En een kok moet er trots op zijn, dat hij goed kan koken…...en niet op de een of andere ster.

Doch voor de Honeymoon Pyramid wil ik een uitzondering maken, omdat de gewone man ook de kans krijgt om als een vorst bediend te worden. Maar dat ga ik wel later uitleggen…...hoe dat gaat werken. …….Verrassing….!...... (want je snapt dat aan al die luxe een prijskaartje hangt.!)Opnieuw benadruk ik dat Vrouwengek niet geïnteresseerd is in geld of roem.

To be continued…..

Ze zeggen dat de beste koks……..mannen zijn……..maar ik denk, dat de vrouwen in deze typische mannenwereld een grotere kans verdienen. Vandaar dat bij sollicitatieprocedures voor het kasteelpersoneel vrouwen gelijke kansen gaan krijgen………...en de mogelijkheid krijgen om te laten zien, dat niet alle vrouwen rotzooi koken…………...net als de boze heks uit de Efteling.To be continued…..

Op de complete 2de verdieping van het kasteel komt de bruidsuite. In één hoek van de feestzaal komt dus de trap naar de keuken……. in de andere hoek de trap naar de Honeymoon Suite.(De bruidssuite is in middeleeuwse stijl……….de bijbehorende bruidssuite in de punt van de Pyramid is zo modern als maar zijn kan.!)

Er zal een lift beschikbaar zijn, omdat de originele kasteeltrappen achterhaald zijn. Deze liften zijn geconstrueerd met op houten palen gelijkende palen………….met daartussen glazen wanden.

Door het glas ervaart het bruidspaar een tijdreis door de romantische schilderingen, die op de betonnen liftschacht aangebracht zijn………...…….(als in Neusschanschwein)

In een sprookje past een brede trap. In de Honeymoon Pyramid is het modernste vernuft toegepast. Zo worden in alle Vrouwengek Pyramids…..alle liften van glas en zullen de wanden van de liftschachten driedimensionaal geschilderd worden. Soms fabelachtig…...soms futuristisch.

Soms fabelachtig……..Soms futuristisch……….To be continued…….

Een ander futuristisch detail is…….dat in alle Vrouwengek Pyramids de liften voorzien zullen worden met de vinger detector…………….net zoals je met je vinger inlogt op de app van je bank. Hierdoor kunnen alleen geautoriseerde personen de woongedeeltes betreden. Dit is vooral handig voor de bruidssuite, wanneer familie of vrienden flauwe grappen uit willen halen en het verse bruidspaar willen storen. Niemand komt erin.! (Alleen de bruid en de bruidegom, natuurlijk.!)


Wanneer een bewoner van een appartement in de Vrouwengek Pyramids de hulpdienst 112 belt……….en de ambulance of brandweer nodig heeft…..wordt de lift detectie automatisch ontgrendeld om ten dienste van de hulpverleners te staan. De gealarmeerde hulpverleners kunnen trouwens toegang krijgen tot alle vinger-gerelateerde-detectiesystemen-ruimtes in de piramides. (Zo…..dat lange woord is eruit.!..........Goed hè….?)

In iedere garage is een EHBO unit.Zelfs een defibrillator is aanwezig in een afgesloten vak.(In een afgesloten vak…...omdat een defibrillator alleen gebruikt mag worden door personen die er verstand van hebben) Ondanks de goede bedoelingen van af te ijverige EHBO'ers is het soms beter om het slachtoffer te stabiliseren…...en te wachten op de ambulance.Niks spalken…….gewoon de juiste handelingen verrichten.

Wel handig zijn de mond op mond beademing pijpjes.Deze hulpmiddel zijn uiterst handig om de tong van het slachtoffer op zijn plaats te houden, zodat deze de luchtpijp niet blokkeert.

To be continuedTo be continued…..To be continued………

Wie zal dat betalen..?……….Zoete Lieve Gerritje….?

link - Dat Gaat Naar Den Bosch Toe - Edward / Rianne - https://youtu.be/cfIS3lwbhXY

Oftewel…….wie gaat dat betalen……?

link - wie zal dat betalen - https://youtu.be/y5Yei7oG40k

“De eerste beste boer?”

Ik denk het niet…..!

Een bruiloft in de Honeymoon Pyramid is een sprookje dat voor de gewone man…….…..of voor arme sloebers…..….niet weggelegd is.

Maar ik vind, dat je het Honeymoon sprookje…...net als ware liefde niet zou mogen kunnen kopen. Het moet toegankelijk zijn voor iedereen. Net zoals de Efteling en de andere Vrouwengek Pyramids voor iedereen zijn.!

En dan bedoel ik:...... iedereen.!

Maar net als in de liefde…..moet je af en toe geluk hebben.

Daarom heb ik een plan bedacht om de doorsnee aardbewoner de kans te geven om een Vrouwengek Honeymoon-bruiloft te laten beleven.

Hoe….?

Door het oprichten van de Honeymoon Loterij.

Omdat de Vrouwengek Foundation niet geïnteresseerd is in geld…..gaat het grootste deel van de opbrengst van deze loterij naar het goede doel. En de Honeymoon Loterij gaat regelen dat winnaars géén kansspelbelasting hoeven te betalen. Net zoals bij de Staatsloterij.Wat zijn de hoofdprijzen….?

Een compleet verzorgde bruiloft ….en honeymoon.!

De gehele bruiloft …..

……..inclusief een feestmaal voor alle gasten……

.......vervoer naar het stadhuis…….

.......in een heuse witte Velocidad koets met 6 witte paarden…….……..(of met slecht weer met een limousine)…………...verzorging van muziek…….middeleeuws…….…...of modern…..……..een verblijf van het echtpaar in de superluxe Vrouwengek-suites……(gedurende 1 week.!).......……….alle bezoeken aan de Efteling…….……...diners in restaurants in de Loonse Duinen…..……..all-inclusive diners in de Vrouwengek Pyramid 4 restaurants…….……..enz…...enz…..

Maar daar zal nogal een gepeperd prijskaartje aan vast zitten …..zul je denken.!

Dat klopt…….een Vrouwengek Honeymoon is normaal gesproken niet betaalbaar.

Zelfs niet voor oliesjeiks…….En kan niet gekocht worden.

Je kunt een Vrouwengek Honeymoon alleen winnen bij deze nieuwe loterij…...om iedereen een kansje te bieden om dé bruiloft van zijn of haar leven te beleven.En als je dan toch niet zo romantisch bent……..en je gaat voor de poen…...kun je je prijs op Ebay zetten en verkopen. (of aan een oliesjeik.!)

Behalve de honeymoon-prijzen staat de trekking bol van andere prijzen…...zoals vliegreizen naar Spanje…….…...wellness pakketten…..…….maar ook praktische prijzen, zoals schoolgeld voor de kinderen voor 10 jaar…..…….en natuurlijk honderden toegangsbewijzen voor de Efteling….voor het gehele gezin.!Op deze manier wil Vrouwengek de mensen laten zien dat levensgeluk waardevoller is …..dan knaken op je bankrekening.

Oh...ja…….voordat ik het vergeet: iedere maand wordt een Vrouwengek Pyramid appartement verloot.(eigenlijk niet verloot…..maar als één van de hoofdprijzen.!)

Mijn vader zei me altijd: “Je geld op de bank…..zijn maar cijfers…..jongen.!”Daarmee bedoelde hij, dat je niets aan geld hebt…...als je er niets mee doet.En dat je laatste hemd geen zakken heeft…..Mijn vader zei me ook altijd: “Wat heb je aan een miljoen op de bank….als je niet kunt schijten.!”Zorg beter een beetje geld achter de hand te houden (voor onvoorziene uitgaven)....wordt geen slaaf van je geld…….…...maar geniet van je leven.

Mijn vader gaf op het eind van zijn leven alles weg.!De loterij zal geleid worden door de toekomstige Vrouwengek Foundation.

Een stichting is een rechtsvorm, die niet gericht is op het maken van winst.

Een stichting heeft alleen sociale en ideële doelen.

Een stichting heeft geen leden……..maar een bestuur.

Het bestuur van de Vrouwengek Foundation zal pas dan een salaris krijgen, als ze fulltime voor de stichting werken…….zoniet….krijgen ze alleen presentiegeld voor de aanwezige of gewerkte uren. Zakkenvullers……..opportunisten……..of luilakken zijn niet welkom in de Vrouwengek Foundation.

En corruptie is helemaal taboe.!

Het wordt tijd, dat louter eerlijke mensen de leidinggevende functies in onze maatschappij gaan bekleden.To be continued……

De Vrouwengek Pyramids zijn multifunctioneel. De loze schuine hoeken worden gebruikt voor allerlei doeleinden.


Iedere vierkante meter wordt benut. In de diepste hoek komt een goot voor elektrische kabels en waterleidingen…...en leidingen voor de brandslangen.De rest van de ruimtes:

Fietsenkelders…………...voor de bewoners van de appartementen…….…….voor het personeel van de Efteling…….…….voor het personeel van de restaurants………..en “last but not least” voor de fietsen van de werknemers van de Vrouwengek Foundation.De onhandige schuine hoeken zijn ideaal voor bergruimtes…..en wederom voor bewoners en personeel. (maar ook voor de onhandige kerstboom…….…..die maar een korte periode gebruikt wordt…..maar wel heel het jaar ruimte opslokt)

Alle deuren van de bergingen gaan automatisch open en dicht.

Net als “Sesam open U”......….uit het sprookje Ali Baba en de 40 rovers.Ik geloof, dat Ali Baba een hoofdstuk is uit het sprookjesboek “Duizend en 1 Nacht”.Alleen in de Vrouwengek Pyramids is het wachtwoord voor het openen van deuren niet:

“Sesam open U”......of Alexa…...doe dit…...of doe dat…….….maar tik je gewoonweg met je vingerafdruk op je mobiel of afstandbediening.

Het gemak dient de mens.!

De schuine hoeken in de appartementen worden ook optimaal benut. Bijvoorbeeld in de luxe badkamers…….Het ligbad wordt zó geplaatst, dat op de tegeltjes in de hoek spullen geplaatst kunnen worden.Zoals shampoo…….……..zeep………..wierook………..en niet te vergeten: de kaarsjes.In alle badkamers zitten standaard ingebouwde speakers voor het beluisteren van muziek.Net zoals in moderne luxe auto's:.....nauwelijks zichtbaar…..maar duidelijk aanwezig.!

In de stijl van: “Je hoort me wel…...maar je ziet me niet.”To be continued…..

Een verandering voor Nederland: Op iedere verdieping van de Pyramids komen openbare toiletten. Gratis!

Gratis toegankelijk voor iedereen. En niet die flauwekul dat je 35 cent…...of zo…..moet betalen als in de Hema of de VenD.Gewoon gratis.!

Als ik in de Heuvelstraat…….……..hoognodig moest piesen…..ging ik tegen mijn principe in naar het toilet in de Hema. Daar zat een uiterst vriendelijke dame aan een tafeltje….met daarop een bordje met demonstratief uitgestald kleingeld.Ik wist, dat het plassen kostte….maar kon het iedere keer niet laten om te vragen hoeveel plassen kostte.

Vriendelijk zei de dame altijd: “35 cent …….meneer.!”

Quasi geschrokken keek ik haar dan aan en zei: “35 cent…...zo duur’......maar ik hoef maar voor 20 cent…..!”(Grapje)

De spoelingen van de toiletten in de piramides geschieden door het opgevangen regenwater op de driehoekige gevels op de Pyramids.In Andalusië zijn alle openbare toiletten gratis in de winkelcentra. Ik heb me vaak geërgerd dat wildplassen zwaar gestraft wordt…..terwijl er in heinde en verre geen toiletten te vinden zijn.

Dat is net zo krom…..dat coffeeshops marihuana mogen verkopen…..maar dat ze de stuf nergens legaal kunnen inkopen.!!!In Californië wordt de stuff gewoon geteeld door nonnen, waar ze 1 miljoen dollar verdienen.Maar was het spreekwoord niet: …..gelijke nonnen…...gelijke kappen?Oh….nee….het spreekwoord was: …..gelijke monniken…...gelijke kappen.!

De wet is voor iedereen hetzelfde…...geen uitzonderingen.!

Dus ook niet voor nonnen.!

In Fuengirola aan de Costa del Sol wordt hard gewerkt aan een schone wereld.

Daar zijn de boetes voor wildplassen…(en wildpoepen).....enorm.

Maar daar staat wel tegenover, dat je overal op het strand openbare toiletten.…..gratis!…..hebt.To be continued…...


To be continued…...

Comments:

Het artikel dat ik bedoel in mijn Blogger over het weekend heet: "Werken is Leuk".

En dateert van 17 december 2018.

Maar het probleem is, dat Google op een voor mij onbegrijpelijke manier veel van mijn artikelen wegdrukt...... of gewoonweg niet toont...!

22 november:


Opmerking bij Holle Bolle Gijs:
Rond de papier-vragende Holle Bolle Gijs was vroeger geen papiertje of stukje te vinden in de omgeving...!
Tot diep in de speeltuin zag je kinderen papier en ijsco-houtjes sprokkelen.
Hiermee was Gijs het eerste mini recyclingsbedrijf van Nederland geworden.....
Op een steenworp afstand staat nu het geavanceerde recyclingsbedrijf voor het huisvuil uit Tilburg en omgeving....
En als ik tijd heb.... ga ik voor dit bedrijf (ik geloof dat het de Spinder heet) de toekomstige Vrouwengek Pyramid 3 ontwerpen. Met opnieuw duizenden parkeerplaatsen voor de Efteling...
De vuilniswagens die naar de Spinder af en aan rijden, worden gelijk door Daimler met een navigatie systeem voorzien om verkeersslachtoffers te vermijden.!!!

BeantwoordenVerwijderenwww.vrouwengek.com22 november 2019 om 10:07Ik zie nu dat de Tilburgse vuilstort Attero heet.
Attero weet het zelf nog niet, maar de toekomstige ondergrondse wegen van de Vrouwengek Pyramid 1 gaan onder hun bedrijf lopen....
BeantwoordenVerwijderenwww.vrouwengek.com23 november 2019 om 23:28De appartementen in de Vrouwengek Pyramids zijn bedoeld voor zowel welgestelden.... als voor arme sloebers....
Daarom is een gedeelte koop..... en een gedeelte huur.
Zelfs komen er enkele families van asielzoekers er te wonen.
En niet te vergeten het management en het personeel van de Efteling...
Het personeel van de Efteling heeft in de toekomst geen eigen auto meer nodig.
In de Vrouwengek Pyramids komen 2 of 3 elektrische Daimler auto's te staan voor gezamenlijk gebruik.
Voor het vervoer naar hun werk bij de Efteling hebben ze immers de beschikking over de Velocidad koetsen en auto's.
Voor de sportievelingen onder hen zijn fietsen beschikbaar om naar hun werk of de Loonse Duinen te fietsen. (Uiteraard door de ondergrondse tunnels.
Geen uitlaatgassen.... geen luchtvervuiling..... geen geluidsoverlast..... geen ongelukken..... want de Velocidad koetsen en auto's maken geen ongelukken.!!!!!
BeantwoordenVerwijderenwww.vrouwengek.com24 november 2019 om 00:00De toekomstige Velocidad Mercedessen gaan er iets anders uitzien......!
De toekomstige auto's zullen geen voor- of achterkant meer hebben. (Dus geen voorkant en kont....
Maar 2 voorkanten)
Tevens parkeert men in de toekomst niet met het automatische inparkeer systeem. Maar zullen de autowielen automatish 90 graden onder de auto draaien.
Zo win je ruimte tussen geparkeerde auto's.
En heb je in de toekomst geen parkeerschades aan de auto's.
Heb je wel eens opgelet hoeveel onnuttige ruimte tussen een rij geparkeerde auto's zit.?
Op een rij van 10 auto 's...... zit op zijn minst de lengte van 2 auto' s.... verspilde ruimte.
BeantwoordenVerwijderenwww.vrouwengek.com24 november 2019 om 00:04Dit alles is als voorloper van het toekomstige vervoeren van de mens....
We zullen binnen 100 jaar zelf kunnen vliegen....!
Niet met een vliegtuig.... Nee.... zelf vliegen......!!!

Comment: 21 november 2019

De Vrouwengek Piramide zal in de toekomst al snel in de volksmond de "Efteling Piramide" genoemd worden.

Dat is prima..... want de Vrouwengek Piramide 2 komt in de buurt....

Namelijk op het terrein van de voormalige Exota fabrieken

tussen Tilburg Noord en Dongen......


To be continued


Janssens Orient:

Reacties

 1. Al nadenkend aan het Sprookje - project besef ik dat het klamme Nederlandse klimaat in al die jaren behoorlijk in mijn stramme botten is gaan zitten.
  Ben niet voor niets naar het zonnige Spanje verkast... Dus voor mij is het kou-probleem opgelost.
  Met veel vreugde kan ik mededelen dat het Sprookje Velocidad en de Vrouwengek Pyramids de Nederlandse regen uitlachen....!
  Alles is overdekt.!
  Zelfs de tunnels van de Pyramids naar de Efteling.
  Het Velocidad - Sprookje is een verademing voor de Efteling bezoekers op miezerige en natte dagen.
  Ik ben eigenlijk, zolang ik me herinneren kan, niet op regenachtige dagen in de Efteling geweest.
  In Spanje heb ik niet eens paraplu.
  Wim Kan zei ooit :"Nederland is een fijn land...... het zou alleen overdekt moeten zijn!"
  Welnu.... Velocidad is het super alternatief.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Het coronavirus en andere bacteriën zullen in de toekomstige Vrouwengek Pyramids geen schijn van kans maken.... Door de enorme stikstofstzuigers van een bedrijf uit Drunen gaan de toekomstige Piramids tot de nok van het puntje tot aan de diepste verdieping als het ware
  één grote quarantaine ruimte worden.

  BeantwoordenVerwijderen

Een reactie posten

Populaire posts van deze blog

Bloedpenis versus Vleespenis

WC met Hartje

Kaal K*tje