Bonifatius de Terrorist_______________________Bonifatius de Terrorist__________________________Als klein manneke had ik de schurft aan de school. Op een paar vakken na…..

Eén van de weinige vakken, die me wel bevielen, was de geschiedenisles. Van geschiedenis kon ik maar niet genoeg krijgen. Benevens het onbenullig opsommen van de belangrijkste jaartallen, werd ik gevangen door de verhalen van de geschiedenislessen van de fraters en leraren. Smullend van de middeleeuwen….


…... en de gouden eeuw…….….werd ik onbewust geïndoctrineerd.

Wat blijkt nu:

Aan ieder verhaal zitten 2 kanten.!

Net als ten overstaan van de vrederechter bij een echtscheiding hebben beide strijdende partijen hun eigen versie van het verhaal klaar.En ieder vertelt in zijn eigen voordeel.

Wel of niet waarheidsgetrouw.

En ieder land vertelt zijn geschiedschrijving in zijn eigen voordeel en belang.

In mijn jeugd stond het verhaal van Bonifatius onwrikbaar als de rots van Gibraltar…..


….in mijn geheugen gegrift…….Doch na meer dan 50 jaar begint deze story haarscheurtjes te vertonen…….Die Bonifatius bleek helemaal niet zo'n jofele peer te zijn geweest…….maar bleek meer op een gehersenspoelde geloofs fanatieker.Deze angelsaksische missionaris en bisschop is weliswaar later als martelaar tot heilige verklaard, maar zijn enige doel was het om andere mensen zijn wil op te dringen.Maar waar was hij eigenlijk precies mee bezig?

Als een soort vertegenwoordiger van het christendom predikte hij tot de zogenaamde “barbaarse” Germanen en probeerde alle andersdenkenden te bekeren en te dopen.Zoals het in de geschiedenisles beschreven is, lijkt dit op zich een nobel streven. Maar nu de donkere schaduw van het gebeuren: in werkelijkheid vernietigde hij de afgodendienst, de heidense kerken, heidense beelden en zelfs de eikenbomen….en gaat daarbij met in één hand een zwaard….en in de andere hand de bijbel, niet erg zachtzinnig te werk.De eikenbomen moesten het ook ontgelden, omdat de Germanen de eik verafgoden….En afgoden waren taboe. Er was maar één God in Bonifatius' ogen…...en dat was zijn God....In onze moderne tijd zou “houthakker” Bonifatius zich geheid verschillende milieu activisten groepen op de hals gehaald hebben….

.

In onze tegenwoordige wereld worden zogenaamde afgoding symbolen ook soms vernield.Met zijn kerstenings-tournee in de door de Franken veroverde gebieden was de missionaris Bonifatius niet tevreden. Nooit was het goed…..en nooit was het genoeg.

En dat zou hem uiteindelijk de kop kosten.Was hij maar op zijn eigen grondgebied gebleven.

Dan was er niets gebeurd.

Maar hij wilde meer….

Welnu….de West-Friezen waren ook geen flauwe jongens en bereidde de prediker met het zwaard…..een pittig welkom klaar.

“Kom maar op…..in je belachelijke jurk”......….dachten ze waarschijnlijk: “Wij zijn niet bang voor jou….we eten jullie groepje mietjes met huid en haar op….!”

Zo werd Bonifatius tezamen met 52 kompanen en een klein legertje vermoord bij Dokkum in 754.

Politiek is een waar wespennest.De politiek bij een kerstening tocht van een geloof is een wespennest.

De fanatieke islam predikers doen hetzelfde als hetgeen Bonifatius 1250 jaar geleden deed:

het proberen om hun wil op te dringen aan andersdenkenden.

De 80 jarige Bonifatius had niks te verliezen….hij was denkelijk half seniel en liep op zijn laatste benen…..…..het maakte hem niet om als marteling te sterven. Beter nog…..het kwam hem zelfs goed uit… In die tijd streefde iedere geestelijke naar een heiligverklaring.

Huidige martelaren zijn meestal nog erg jong. Zij denken door hun terroristische daden rechtstreeks naar Allah te gaan.Nu komt de moraal van dit verhaal:

Mijn inziens is het geen zaak om het terrorisme te bestrijden met nieuw terrorisme….maar zich te gaan verdiepen in de gedachten van de ander……

Analyseer het denken omtrent het geloof van de ander. En pas dan….pas dan elkaar proberen elkaar ervan te overtuigen, dat geweld niets oplost…..en het beter is om eerst in eigen land de zaakjes op orde te brengen.

Misschien was Bonifatius ook beter thuis gebleven!Wordt vervolgd……

Reacties

Populaire posts van deze blog

Bloedpenis versus Vleespenis

Kaal K*tje

WC met Hartje