Llaura Luelmo / IN ENGLISH

_

___________________Laura Luelmo / IN ENGLISH_____________________All judges that have been lenient towards the punishment of the rapist/murder of Laura Luelmo are directly accountable for her death!

Not indirectly…….but directly.!

All politicians who voted for the early release of the rapist/murderer of Laura Luelmo are directly accountable for her death.!

Not indirectly……..but directly.!

All politicians who that at the moment vote for longer / long long jail sentences are directly accountable for the death of future victims of rape and murder.

Not indirectly……...but directly.!How often has it occurred that a hardened criminal during an escape or release from prison claims another victim?

How often has it occurred that a hardened criminal during an escape or early release from prison kills a police officer?

When a dog has killed and tasted blood,...... he keeps on killing.To be continued……

(examples: Johan van der Sloot)

To be continued…

(To bring your children to school by yourself)

There's only one place where criminals, that can't function in society and have been sentenced to long or lifelong sentences, belong…...PRISON!So that people, like Laura Luelmo, can live in safely.And nothing like weekends on probation. Tourists do weekends….criminals belong in jail.

They are in prison for a reason and don't deserve weekends on parole. They should not be allowed to attend funerals or visit ill family members. If they are so emotionless to be cable of rape and or murder they most likely have no emotions towards attending the funeral of a family member anyway. In my opinion they threw away the right to attend any activity outside of prison once the committed the crime and they have to own up the consequences. And not attending funerals…….and other bullshit! They should have thought about this before that something like that can occur.

Right now long term prisoners are allowed a visit from prostitutes. They are allowed to have sex once month. So in other words they can have sex paid by the taxpayer! So when you get right down to this…….this is fucking at state expense!

Therefore the State has become the biggest pimp in the country!


I am sure that many married men would give their right arm to be able to have sex once a month paid by the State and even have the opportunity to change partner each month as well.A rapist has to understand that as a result of committing his heinous deed his sex life abruptly existed te be. It ended then just like the life of their victims. Nothing left to do for them then pleasure themselves and not the State paying for prostitutes.

No one cares about my opinion but I will continue to offer this for free. “Vrouwengek” is my book…...so I can write what I want, as long as I want.

As long as the book hasn't been published I invite anyone to join me in writing or express their opinion.

During a debate at Parliament, a female member of a political party stated that it isn't humane to lock up an offender for a long period of time or even his whole life.

However, is it humane to rape or murder a woman?

Think how we as parents can project our children?

We feel it's our obligation to do so. It is our task. And how can we protect our wives, mothers, nieces, cousins etc.? Because that is our task!

To be continued…....

In some states in America an offender on death row can chose to die by either the electric chair or via a lethal injection.In the state New York the first man sentenced to the electric chair chopped up his wife with an axe. A death sentence is also not human but it does save society a lot of unnecessary costs and misery. And generally it gives some closure for the family of the victim.

And it eliminates the debate of an early release, like with Marc Dutroux……..(which is beyond belief……..!)

It is not humane to look after or have to treat an ill criminal for the rest of his life.

As with euthanasia, you only chose for euthanasia if there are no other ways. Only then a needle is the only option left.We have to learn to live with the fact that there are a lot of sick people on this planet, people that target women in a bad way.

And when I say sick…….I mean really sick.

How often does it happen that a man rapes and murders a women?

How often has it happened that the perpetrator bashed in the victim's skull or strangled them…..and then would have sex with the lifeless body?

That is what I call SICK….

And when I say sick…..I mean really sick.

I call that sick…..but the official term is necrophilia. This sexual deviation makes any normal human being vomit. When will we learn that for certain people there is simply is no place on this planet.In memory of Laura Luelmo.To be continued……


_____________Laura Luelmo / In het Nederlands___________________Alle rechters, die vroeger te mild geweest zijn met de verkrachter/moordenaar van Laura Luelmo zijn direct schuldig aan haar dood. Niet indirect………….maar direct.!

Alle politici, die toendertijd gestemd hebben voor de vroegtijdige vrijlating van de verkrachter/moordenaar van Laura Luelmo zijn direct schuldig aan haar dood. Niet indirect …….maar direct.! Alle politici, die nu momenteel tegen lange en levenslange straffen stemmen, zijn direct schuldig aan de dood van toekomstige slachtoffers van verkrachtingen en moorden. Niet indirect………..maar direct.!Hoe vaak is het niet voorgekomen, dat een zware crimineel tijdens zijn vlucht-periode uit de gevangenis opnieuw een slachtoffer gemaakt heeft.?

Hoe vaak is het niet voorgekomen, dat een zware crimineel tijdens zijn vlucht-periode uit de gevangenis een politieagent of een politieagente gedood heeft.?

Als een hond eenmaal gedood heeft en bloed geproefd heeft, dan blijft hij doden.Wordt vervolgd……

(Voorbeelden: Joran van der Sloot…..)

Wordt vervolgd……

Dus voor criminelen met lange gevangenisstraffen of levenslange opsluiting is er maar één oplossing: …...Deze maatschappij-gevaarlijke individuen moeten zich bevinden, waar ze thuishoren, ……...namelijk in de GEVANGENIS !En dat personen net als Laura Luelmo veilig kunnen leven.

En niks van weekendjes met proefverlof. Toeristen doen weekendjes……..criminelen behoren in de gevangenis. Niks bijwonen van begrafenissen en andere flauwekul…...daar hadden ze dan maar eerder stil bij moeten staan, dat zoiets wel eens een keer kan voorvallen. De begrafenis van hun slachtoffers is al droevig genoeg. Als de criminelen zo'n lage gevoelsdrempel hebben om in staat te zijn om iemand te verkrachten of te vermoorden, hebben ze ook niet het minste gevoel bij de begrafenis of crematie van een familielid. En hebben ze mijns inziens geen recht meer op activiteiten buiten de gevangenismuren.

Momenteel is het zo geregeld, dat langgestraften in de gevangenis prostituees mogen ontvangen. Ze worden in staat gesteld om sex te bedrijven. 1x per maand. Dus als je het goed bekijkt….dan is dat neuken op staatskosten.!

En hiermee is de staat hiermee in principe de grootste pooier van het land geworden.!Ik weet zeker dat veel getrouwde én ongetrouwde mannen genoegen zouden nemen met 1x neuken per maand, of om iedere maand met een andere vrouw te kunnen vrijen.Een verkrachter c.q. moordenaar moet begrijpen, dat door zijn gruweldaad zijn sexueel leven abrupt gestopt is. Net zoals het leven van zijn slachtoffer abrupt gestopt werd.

Er blijft voor de dader niks over dan aftrekken. En niks prostituees op staatskosten.!

Niemand zit waarschijnlijk op mijn persoonlijke mening te wachten. Toch blijf ik deze, geheel zonder kosten, geven. Vrouwengek is mijn boek…...en ik schrijf, wat ik wil.! Zolang het boek nog niet is uitgegeven, is eenieder uitgenodigd mee te schrijven en en een commentaar te geven.

Tijdens een debat in de politiek hoorde ik, dat een vrouw van een politieke partij zei, dat het niet humaan is om een dader levenslang of lang-tijdig op te sluiten in de gevangenis.

Is het verkrachten en vermoorden van een vrouw wél humaan.?

Hoe kunnen we onze kinderen en vrouwen beschermen? Denk daar maar eens goed over na.! Want dat is de taak van iedere ouder.!

Wordt vervolgd…..

(Kinderen naar school brengen)

Wordt vervolgd…..

In sommige staten in Amerika kan een ter dood veroordeelde kiezen voor de elektrische stoel of een dodelijke injectie.De eerste man, die in de staat New York plaats mocht nemen op de eerste stoel had zijn vrouw met een bijl in stukjes gehakt.

De doodstraf is ook niet humaan, maar het bespaart de maatschappij een hoop onnodige ellende en kosten. En genoegdoening voor de nabestaanden van het slachtoffer.

En dan hoeft justitie ook niet te dubben over een vroegtijdige vrijlating, zoals bij Dutroux.

(Te zot voor woorden…..!)

En om de crimineel de rest van zijn aardse te verzorgen en te behandelen is ook niet humaan.

Net als bij euthanasie wordt dan pas gekozen, als het niet anders kan. Dan is de injectienaald de enige juiste optie.Wij moeten leren te leven met het feit, dat er op deze aardbol veel zieke personen rondlopen, die het op een kwalijke manier op vrouwen gemunt hebben.

En met ziek,...... bedoel ik echt ziekelijk.

Hoe vaak komt het voor, dat een man een vrouw verkracht en vermoordt.?

Hoe vaak is het wel niet voorgekomen, dat de dader zijn slachtoffer de schedel ingeslagen heeft of gewurgd heeft en daarna sex met het levenloze lichaam gehad heeft.?

Dat is pas echt ziekelijk……

Ik noem dat ziekelijk, …………...maar de officiële term is necrofilie. Deze sexuele afwijking maakt een normaal mens aan het kotsen. Wanneer leren we het eindelijk eens een keer, dat voor bepaalde personen er gewoonweg geen plaats is op deze aarde.Ter nagedachtenis aan Laura Luelmo.Wordt vervolgd……..

Reacties

  1. Mistake in the english text: All politicians who at the moment vote for long....... Must be:
    that vote AGAINST longer....

    BeantwoordenVerwijderen

Een reactie posten

Populaire posts van deze blog

Bloedpenis versus Vleespenis

WC met Hartje

Kaal K*tje