Leave A Light On__________________________Leave A Light On____________________________

__________________________Laat een licht aan____________________________

Vertaald door Charly vanuit het engels naar het nederlands…….

Hello, my name is Charly. Almost everybody in Holland speaks english.

But to understand the meaning of the lyrics of a song is something else………

Hallo, mijn naam is Charly. Bijna iedereen in Holland spreekt engels.

Maar om de bedoeling van de woorden van een liedje goed te begrijpen, dat is een ander hoofdstuk.

Leave A Light On…...Tom Walker,

Laat een licht aan…….Tom Walker,

Link from Youtube,

Link uit Youtube.

https://youtu.be/e-PCuo-NO5M

The second someone mentioned you were all alone

Op het moment, dat iemand zei, dat je helemaal alleen was

I could feel the trouble coursing through your veins

Voelde ik de problemen door je aderen stromen.

Now I know, it's got a hold.

Nu weet ik, dat het een houvast heeft.

Just a phone called left unanswered had me sparking up

Gewoon een gemiste oproep had me al wakker geschudThis cigarettes won't stop me wondering where you are.

Deze sigaretten zullen me niet tegenhouden om me af te vragen, waar je bent.Don't let go, keep a hold.

Laat het niet schieten, houdt het vast.

If you look in the distance, there's a house upon the hill

Als je in de verte kijkt, zie je een huis op de heuvelGuiding like a lighthouse to a place where you'll be

Dat de weg wijst, als een vuurtoren naar een plaats, waar je wilt zijnSafe to feel at grace 'cause we've all made mistakes

Veilig om vergiffenis te ervaren, want we hebben allemaal fouten gemaakt

If you've lost your way,

Als je de weg bent,

I will leave the light on (4x)

Ik zal het licht aan laten (4x)

Tell me what's been happening, what's been on your mind?

Vertel me wat er aan de hand is, waar denk je aan?Lately you've been searching for a darker place to hide

Onlangs ben je op zoek geweest naar een donkere plek om je te verbergen

That's OK.

Dat is OK.

But if you carry on abusing, you'll be robbed from us. I refuse to lose another friend to drugs, just come home.

Maar als je doorgaat met gebruiken, zul je ons ontnomen worden. Ik weiger om nog een vriend aan de drugs te verliezen. Kom toch thuis.Lately you've been searching for a darker place to hide.

Onlangs ben je op zoek geweest naar een donkere plek om je te verbergenThat's Alright.

Dat is OK.

But if you carry on abusing, you´ll be robbed from us. I refuse to lose another friend to drugs, just come home.

Maar als je doorgaat met gebruiken, zul je ons ontnomen worden. Ik weiger om nog een vriend aan de drugs te verliezen. Kom toch thuis.

Don't let go.

Laat het niet wegglippen.

If you look into the distance, there's a house upon the hill

Als je in de verte kijkt, zie je een huis op de heuvelGuiding like a lighthouse to a place where you'll be

Dat de weg wijst als een vuurtoren naar een plaats waar je zult zijnSafe to feel at grace 'cause we've all made mistakes.

Veilig om vergiffenis te voelen, want we hebben allemaal fouten gemaakt.

If you've lost your way

Als je de weg kwijt bentI will leave the light on ( 5x )

Ik zal het licht aanlaten ( 5x )

If you look into the distance, there's a house upon the hill

Als je in de verte kijkt, is er een huis op de heuvel

Guiding like a lighthouse, it's a place where you'll be

Dat je de weg wijst, als een vuurtoren, het is een plaats, waar je je safe voelt

Safe to feel at grace and if you've lost your way

Veilig om vergeving te voelen en als je de weg kwijt bent

If you've lost your way (I will leave the light on)

Als je de weg kwijt bent (Ik laat het licht aan)

And I know you don't know oh, but I need you to be brave

En ik weet, dat je niet weet oh, maar ik wil, dat je dapper bent

Hiding from the truth ain't gonna make this all okay

Je te verbergen voor de waarheid maakt dit er niet gemakkelijker op

I'll see your pain if you don't feel our grace

Ik zal je verdriet voelen, als je ons pardoen niet accepteert

And you lost your way

En je bent de weg kwijt

I WILL LEAVE THE LIGHT ON……………...CAUSE I WILL LEAVE THE LIGHT ON.

iK ZAL HET LICHT AANLATEN……...OMDAT IK HET LICHT AAN ZAL LATEN.

Reacties

Populaire posts van deze blog

Bloedpenis versus Vleespenis

WC met Hartje

Kaal K*tje